Najnowsze wiadomości

Projekt ESSENCE dobiega końca

Projekt ESSENCE dobiega końca, ale jest to równocześnie punkt wyjścia dla przyszłych działań, ponieważ zrealizowany projekt zakończył się opracowaniem poniższych rezultatów:

a) wielojęzycznej otwartej platformy edukacyjnej, dostępnej bez konieczności logowania celem szkolenia studentów i trenerów w zakresie najbardziej potrzebnych na rynku pracy umiejętności miękkich. Platforma i jej zawartość są dostępne w 7 językach, z możliwością korzystania z materiałów szkoleniowych zarówno online, jak i offline. Z materiałów szkoleniowych można korzystać w formacie audio, aby zwiększyć ich dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Każdy moduł szkoleniowy zakończony jest testem a użytkownik ma możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i pobrania certyfikatu, jako potwierdzenia nabytych umiejętności.

b) kompleksowego raportu badawczego identyfikującego umiejętności miękkie związane z szansami na zatrudnienie, podkreślającego te spośród nich, które są najbardziej pożądane wśród pracodawców.

c) zestawu narzędzi składającego się z 7 modułów szkoleniowych, z których każdy zapewnia dostęp do filmu wprowadzającego, przeglądu teoretycznego, slajdów w formacie pptx, testu z 10 pytaniami, 3 najlepszych praktyk, 3 studiów przypadków i interaktywnej gry decyzyjnej (wszystkie materiały dostępne są w 7 językach).

d) szczegółowe wytyczne oraz manifest umiejętności miękkich dotyczące przyszłego wykorzystania i trwałości wyników projektu.

Wszystkie materiały zostały opracowane i zweryfikowane przez ekspertów i przedstawicieli środowiska akademickiego oraz biznesowego. Będą one dostępne dla użytkowników przez co najmniej 3 lata po zakończeniu projektu.

Podsumowując, rezultaty twarde projektu ESSENCE są następujące:


otwarta, nieodpłatna platforma OER, dostępna w 7 językach,
Raport obejmujący mapowanie najbardziej pożądanych na rynku pracy umiejętności miękkich,
Zestaw narzędzi szkoleniowych,
Manifest umiejętności miękkich wraz z wytycznymi operacyjnymi dotyczące przyszłego wykorzystania rezultatów projektu.


Dodatkowo, należy wskazać na funkcjonalności otwartej platformy edukacyjnej OER


Pełna dostępność (materiały są dostępne online 365 dni w roku, 24 godziny na dobę oraz offline w formacie PDF w 7 językach),
Dedykowany charakter materiałów edukacyjnych (materiały “szyte na miarę”),
Nieodpłatność (wszystkie kursy są bezpłatne),
Poszanowanie prywatności użytkowników (rejestracja na platformie nie jest wymagana),
Anonimowość (statystyki opierają się na sesjach powiązanych z unikalnymi kodami związanymi z oglądaną zawartością),
Szybkość (krótkie filmy wraz z modułami szkoleniowymi i rozwiązaniami sprzyjającymi szybkiemu uczeniu się),
Łatwość użytkowania (moduły szkoleniowe są przygotowane w oparciu o koncepcje ułatwiające zrozumienie i lepsze zdobywanie wiedzy przez użytkowników),
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami (treści szkoleniowe mają format audio opracowany w każdym języku),
Różnorodność (materiały obejmują różnych rozwiązania multimedialne: kursy szkoleniowe, samouczki wideo, streszczenia, najważniejsze kluczowe słowa dla każdego kursu, wytyczne dla studentów),
Profesjonalność (treści zostały opracowane przez ekspertów z różnych dziedzin, zarówno pracowników uniwersyteckich jak i praktyków).


Więcej informacji na temat projektu ESSENCE znajduje się pod poniższymi linkami:
Website: http://projectessence.eu/
Facebook: https://www.facebook.com/projectessence.eu/ 
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCBkiHG_WcmI0x7lBCknLwPA