ESSENCE Materiał na temat rozwoju umiejętności miękkich dostępny w wielu językach

Międzynarodowy zespół ESSENCE z przyjemnością informuje o opracowaniu siedmiu modułów szkolenia z zakresu umiejętności miękkich w językach angielskim, bułgarskim, chorwackim, włoskim, łotewskim, hiszpańskim i polskim, które będą wkrótce dostępne na bezpłatnej platformie projektowej: http://projectessence.eu

Zespoły tworzące projekt ESSENCE zaprojektowały i opracowały jednostki dydaktyczne, ćwiczenia, zadania, najlepsze praktyki, studia przypadków i gry decyzyjne, skupiając się na tematach obejmujących:

•    Elastyczność poznawczą, 
•    Rozwiązywanie złożonych problemów,
•    Koordynacji i współpracy, 
•    Kreatywności, 
•    Krytyczne myślenie,
•    Inteligencja emocjonalna, 
•    Ocena i podejmowanie decyzji. 

W ciągu najbliższych kilku miesięcy moduły te będą testowane w trakcie współpracy z grupami docelowymi projektu: studentami i absolwentami uczelni, kadrą akademicką i administracją, trenerami/mentorami biznesu oraz przedsiębiorcami. W wyniku przeprowadzonego testowania zespoły ESSENCE zamierzają dopracować materiał tak, aby poprawić interaktywność, zwiększyć satysfakcję i wartość dodaną opracowanych materiałów szkoleniowych.

Wyniki projektu ESSENCE mają na celu pomyślne włączenie absolwentów do dynamicznego globalnego rynku pracy, który w coraz większym stopniu wymaga doskonałych umiejętności miękkich. Moduły mogą być wykorzystywane także do szkolenia pracowników w organizacjach biznesowych w celu poprawy komunikacji interpersonalnej i zwiększenia ich wydajności.

Nadrzędnym celem projektu ESSENCE jest rozwijanie przez studentów, absolwentów, stażystów i pracowników umiejętności miękkich, które pomogą im zdobyć przewagę konkurencyjną na zglobalizowanym rynku pracy.