toolkit

Platforma OER

W ramach projektu ESSENCE została utworzona własna platforma OER. Została ona przetłumaczona na 7 języków, aby dotrzeć do różnych międzynarodowych grup docelowych: studentów, trenerów i nauczycieli specjalizujących się w problematyce zatrudnienia, konsultantów biznesowych z dużym doświadczeniem w obszarze HR i PR, a także przedsiębiorców oraz dyrektorów zarządzających.

Platforma pozostaje w ścisłym związku z pozostałymi wynikami intelektualnymi projektu, w tym mapowaniem umiejętności miękkich w celu zwiększenia szans na zatrudnienie (IO2) oraz zestawem narzędzi z teoretycznymi i interaktywnymi treściami szkoleniowymi (IO3). Po sfinalizowaniu działań w ramach IO2 oraz IO3 platforma przyjęła formę źródła materiałów e-learningowych, z którego grupy docelowe projektu oraz pozostali interesariusze mogą korzystać w pełnym zakresie. Na platformie opublikowany zostanie również opracowany w ramach IO4 - manifest uniwersytecki oraz wytyczne dotyczące korzystania z narzędzi ESSENCE, w celu wzmocnienia właściwego wykorzystania wyników projektu w jego grupach docelowych tj. adresatach z państw tworzących konsorcjum, a także poza granicami geograficznymi oraz czasowymi konsorcjum projektu.