O projekcie

Projekt realizowany w ramach partnerstw strategicznych na rzecz szkolnictwa wyższego, w ramach programu Erasmus+. Okres realizacji projektu Grudzień 2020 - Listopad 2022 (włącznie). Projekt koordynowany przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zrządzania w Rzeszowie we współpracy z partnerami:
Internet Web Solutions
University of Dubrovnik
Italian Development Partners
Institut de Haute Formation Aux Politiques Communautaires
Stockholm School of Economics in Riga
University of Economics in Varna

Projekt ESSENCE ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie studentów uczelni wyższych poprzez stymulowanie rozwoju umiejętności miękkich. Celem projektu jest maksymalizacja ich zaangażowania na rynku pracy poprzez oferowanie ścieżek rozwoju zawodowego wykraczających poza formalne szkolenia oferowane w ramach szkolnictwa wyższego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i rekruterów w zakresie najbardziej pożądanych umiejętności miękkich, opracowywane kursy odzwierciedlają perspektywę zapotrzebowania na umiejętności miękkie zgłaszane przez pracodawców.

Cele

Według przełomowych badań opublikowanych przez Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) w 2016 roku, w dobie automatyzacji cyfrowej oraz sztucznej inteligencji, czynniki sukcesu zawodowego stoją w obliczu znaczących zmian, zwłaszcza w sektorach high-tech (ale nie tylko!). Od 2020 roku na samym skraju czwartej rewolucji przemysłowej, konkurencyjność strategiczna w coraz większym stopniu opiera się na zasobach kapitału intelektualnego - stąd potrzeba kształtowania nowych talentów menedżerskich, silnie umocowanych nie tylko na wiedzy technicznej, ale przede wszystkim na umiejętnościach miękkich i niematerialnych. ESSENCE ma na celu kształtowanie pełnego zestawu nowych umiejętności miękkich wśród studentów oraz absolwentów szkół wyższych, aby oprócz formalnego szkolenia uniwersyteckiego uzupełniać, ulepszać i wzbogacać ich edukację, podnosząc konkurencyjność na rynku pracy. W trakcie projektu partnerzy opracują szkolenia, kursy, moduły edukacyjne i treści zgodne z wytycznymi CEDEFOP dotyczącymi efektów uczenia się i w pełni odpowiadające EQF na poziomach od 3 do 5. Ponadto, w ramach projektu opracowane zostaną narzędzia operacyjne (tj. środki samooceny), które systematycznie angażują wiele dziedzin i funkcji organizacyjnych, takich jak komunikacja, zarządzanie zasobami ludzkimi, HR, itp.