Mapowanie

Efekt intelektualny IO2 ma na celu połączenie umiejętności miękkich z szansami na zatrudnienie. Mapowanie dotyczy najbardziej pożądanych umiejętności miękkich wśród pracodawców z krajów UE.

W jaki sposób

Mapowanie wykonano w oparciu o analizę źródeł wtórnych i badania podstawowe (kwestionariusze ankietowe rozesłane do sektora prywatnego i stowarzyszeń biznesowych), a następnie zidentyfikowano najbardziej poszukiwane umiejętności miękkie wśród kandydatów do pracy. Projekt ESSENCE jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy. Łączy on bowiem oczekiwania studentów, specjalistów HR a także pracodawców.

ESSENCE odnosi się do dwóch grup docelowych należących do tego samego ekosystemu:

  • studentów, absolwentów, bezrobotnych lub osób, które aspirują do lepszej pracy i stawiają na podnoszenie swoich kompetencji - czyli osób młodych, które chcą zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku pracy;
  • specjalistów HR oraz PR, psychologów biznesu, trenerów komunikacji, pracodawców i wszelkich innych organizacji związanych z tematyką wspierania zatrudnienia. Zaangażowanie tych odbiorców wykracza poza realizację celu strategicznego: priorytetem jest to, aby wyniki projektu ESSENCE miały jak najszerszy wpływ na społeczeństwo.