Efekty intelektualne

Platforma OER

W ramach projektu ESSENCE została utworzona platforma OER, przetłumaczona na 7 języków, tak aby dotrzeć do różnych międzynarodowych grup docelowych.

Mapowanie

Ma na celu połączenie umiejętności miękkich z szansami na zatrudnienie. Mapowanie dotyczy najbardziej pożądanych umiejętności miękkich wśród pracodawców z krajów UE.

Zestaw narzędzi

Treści szkoleniowe zostały opracowane (w skondensowanej formie, łatwej w użyciu przez nauczycieli oraz intuicyjnej w zarządzaniu przez ich użytkowników), dla każdej z umiejętności miękkich zidentyfikowanych jako istotna w procesie ich mapowania.

Wskazówki

Składają się z dwóch komponentów: wytycznych dotyczących wykorzystania wyników projektu oraz manifestu umiejętności miękkich.

Czym jest ESSENCE?

Projekt ESSENCE ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie studentów uczelni wyższych poprzez stymulowanie rozwoju umiejętności miękkich. Celem projektu jest maksymalizacja ich zaangażowania na rynku pracy poprzez oferowanie ścieżek rozwoju zawodowego wykraczających poza formalne szkolenia oferowane w ramach szkolnictwa wyższego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i rekruterów w zakresie najbardziej pożądanych umiejętności miękkich, opracowywane kursy odzwierciedlają perspektywę zapotrzebowania na umiejętności miękkie zgłaszane przez pracodawców.

Kontynuuj czytanie

Nowości

63_1_essenceprmayimage.jpg

Materiały edukacyjne ESSENCE. Testowanie i Walidacja

2022-05-11

Międzynarodowe konsorcjum ESSENCE rozpoczęło fazę testów oraz walidacji zestawu innowacyjnych materiałów szkoleniowych opracowanych w ramach projektu. Zebrane informacje są kluczowe dla dopracowania przygotowanych materiałów. Uwzględnienie w tym procesie sugestii pochodzących od ich odbiorców, pozwoli na zbudowanie pełnej kompatybilności charakterystyk materiałów szkoleniowych zapisanych w projekcie z oczekiwaniami wobec nich zgłaszanymi przez użytkowników. Konsorcjum dysponuje już pierwszymi efektami walidacji dostarczonymi przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Internet Web Solutions, The Stockholm School of Economics in Riga (SSE Riga) a także University of Dubrovnik. 

Zebrane opinie są niezwykle cenne. Wysokie noty, które zbierają materiały edukacyjne a także ich ogólne pozytywne przyjęcie przez przedstawicieli studentów, środowiska akademickiego jak również instytucji reprezentujących różne sfery życia gospodarczego utwierdzają zespół projektowy w przekonaniu o słuszności nie tylko tematyki projektu, ale także wysokiej jakości powstałych w trakcie jego realizacji materiałów. 

Zachęcamy do śledzenia aktualnych informacji o projekcie ESSENCE za pośrednictwem nowatorskiej Otwartej Platformy Edukacyjnej zawierającej szyte na miarę rozwiązania edukacyjne (https://projectessence.eu/index_pl.php?lang=PL), naszego konta Facebook (https://www.facebook.com/projectessence.eu/), a także kanału ESSENCE na YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCBkiHG_WcmI0x7lBCknLwPA). 

Zainteresowanych projektem ESSENCE zapraszamy do kontaktu i przystąpienia do grona naszych współpracowników (https://projectessence.eu/associates_pl.php?lang=PL). Jesteśmy przekonani, że nasza Otwarta Platforma Edukacyjna ESSENCE jest idealną płaszczyzną wymiany informacji, a nawiązana współpraca będzie miała szansę zaowocować w przyszłości kolejnymi ciekawymi projektami. 

Czytaj więcej...
56_1_essence_pr_iws_trainingopeninalllanguages.jpg

Enhance Soft Skills to Nurture Competitiveness and Employability

2022-04-01

Konsorcjum projektu ESSENCE uczyniło kolejny krok w kierunku realizacji założonych efektów. Wszystkie opracowane dotychczas materiały szkoleniowe zostały umieszczone na platformie OER projektu i udostępnione publicznie w wersjach językowych reprezentujących partnerów tworzących konsorcjum projektowe. Treści szkoleniowe są dostępne nieodpłatnie w siedmiu językach (tj. angielskim, polskim, chorwackim, włoskim, łotewskim, bułgarskim i hiszpańskim), pod poniższym linkiem https://projectessence.eu/toolkits.php.

Projekt ESSENCE jest odpowiedzią na potrzeby współczesnego rynku pracy, a zawartość merytoryczna przygotowanych materiałów szkoleniowych wpisuje się w zainteresowania i oczekiwania studentów szkół wyższych, specjalistów HR oraz pracodawców. Szkolenia ESSENCE składają się z 7 modułów opracowanych na podstawie wyników mapowania najbardziej pożądanych z punktu widzenia zatrudnialności w UE umiejętności miękkich, przeprowadzonego przez konsorcjum w ramach efektu intelektualnego I02. Moduły szkoleniowe obejmują następujące jednostki tematyczne: Komunikacja i współpraca, Kreatywność, Inteligencja emocjonalna, Ocena i podejmowanie decyzji, Rozwiązywanie złożonych problemów, Krytyczne myślenie, Elastyczność poznawcza. 

Każdy z modułów szkoleniowych zawiera studia przypadków, najlepsze praktyki, a także testy samooceny oraz grę decyzyjną dostępną dla użytkownika, tak aby w innowacyjny i dynamiczny sposób sprawdzić posiadaną wiedzę na temat zagadnień ujętych w ramach szkoleń ESSENCE. Moduły szkoleniowe są podzielone na jednostki dydaktyczne i sekcje, a platforma OER zapewnia przyjazną, łatwą i intuicyjną nawigację a jednocześnie zapewnia pozytywne doświadczenie dla użytkownika materiałów szkoleniowych.

Każdy moduł został wyposażony w słowa kluczowe, charakterystykę jego zawartości i stawiane przed nim cele kształcenia.

Szkolenia ESSENCE są również dostępne do pobrania w formatach PDF oraz PPT, zawierają listę pozycji źródłowych i obejmują opcję Audio Play, zapewniającą dostępność dla wszystkich osób zainteresowanych korzystaniem z materiałów szkoleniowych ESSENCE.

ESSENCE to projekt współfinansowany przez Program Komisji Europejskiej Erasmus+, w którym udział bierze siedmiu partnerów z krajów takich jak Polska, Chorwacja, Włochy, Belgia, Łotwa, Bułgaria i Hiszpania, reprezentujących różne środowiska oraz perspektywy związane z edukacją i potrzebami rynku pracy. 

Projekt ESSENCE ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie studentów uczelni wyższych oraz ich absolwentów poprzez stymulowanie rozwoju umiejętności miękkich. Celem projektu jest maksymalizacja ich zaangażowania na rynku pracy poprzez oferowanie ścieżek rozwoju zawodowego wykraczających poza formalne szkolenia oferowane w szkolnictwie wyższym. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i agencji rekrutacyjnych związanych z najbardziej pożądanymi umiejętnościami miękkimi, kursy ESSENCE są oparte na perspektywie pracodawców, co stanowi ich niewątpliwą zaletę.

W celu uzyskania informacji o projekcie ESSENCE zapraszamy do zapoznania się z poniższymi linkami:

Strona Internetowa: http://projectessence.eu/ 

Facebook: https://www.facebook.com/projectessence.eu/  

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCBkiHG_WcmI0x7lBCknLwPA 
 

Czytaj więcej...
50_1_48_1_sdf.jpg

ESSENCE Materiał na temat rozwoju umiejętności miękkich dostępny w wielu językach

2022-03-28

Międzynarodowy zespół ESSENCE z przyjemnością informuje o opracowaniu siedmiu modułów szkolenia z zakresu umiejętności miękkich w językach angielskim, bułgarskim, chorwackim, włoskim, łotewskim, hiszpańskim i polskim, które będą wkrótce dostępne na bezpłatnej platformie projektowej: http://projectessence.eu

Zespoły tworzące projekt ESSENCE zaprojektowały i opracowały jednostki dydaktyczne, ćwiczenia, zadania, najlepsze praktyki, studia przypadków i gry decyzyjne, skupiając się na tematach obejmujących:

•    Elastyczność poznawczą, 
•    Rozwiązywanie złożonych problemów,
•    Koordynacji i współpracy, 
•    Kreatywności, 
•    Krytyczne myślenie,
•    Inteligencja emocjonalna, 
•    Ocena i podejmowanie decyzji. 

W ciągu najbliższych kilku miesięcy moduły te będą testowane w trakcie współpracy z grupami docelowymi projektu: studentami i absolwentami uczelni, kadrą akademicką i administracją, trenerami/mentorami biznesu oraz przedsiębiorcami. W wyniku przeprowadzonego testowania zespoły ESSENCE zamierzają dopracować materiał tak, aby poprawić interaktywność, zwiększyć satysfakcję i wartość dodaną opracowanych materiałów szkoleniowych.

Wyniki projektu ESSENCE mają na celu pomyślne włączenie absolwentów do dynamicznego globalnego rynku pracy, który w coraz większym stopniu wymaga doskonałych umiejętności miękkich. Moduły mogą być wykorzystywane także do szkolenia pracowników w organizacjach biznesowych w celu poprawy komunikacji interpersonalnej i zwiększenia ich wydajności.

Nadrzędnym celem projektu ESSENCE jest rozwijanie przez studentów, absolwentów, stażystów i pracowników umiejętności miękkich, które pomogą im zdobyć przewagę konkurencyjną na zglobalizowanym rynku pracy.

Czytaj więcej...