Jaunākās ziņas

ESSENCE projekts tuvojas noslēgumam

ESSENCE projekts tuvojas noslēgumam, taču patiesībā tas ir tā sākuma punkts nākotnes panākumiem, jo mēs esam sasnieguši šo posmu, pilnībā nodrošinot visu sagatavoto materiālu pieejamību:

a) Viena AIR (Atvērta izglītības resursu) platforma vairākās valodās, pilnībā pieejama bez iepriekšējas reģistrēšanās, lai apmācītu studentus un pasniedzējus par darba tirgū visvairāk nepieciešamajām prasmēm. Platforma un tās saturs ir pieejams 7 valodās, ar iespēju izmantot mācību materiālus gan tiešsaistē, gan bezsaistē. Turklāt apmācības programmu var klausīties audio formātā, lai veicinātu tās pieejamību arī cilvēkiem ar ierobežotu lasītprasmi un vājredzīgiem cilvēkiem. Katra apmācības moduļa beigās lietotājam ir iespēja pārbaudīt savas zināšanas un saņemt atbilstošu sertifikātu, ja tiek apstiprināta prasmju apguve.

b) Viens visaptverošs izpētes ziņojums, kurā identificētas ar nodarbināmību saistītās sociālās prasmes, īpaši izceļot tās, kuras darba devēju vidū ir visvairāk vēlamas

c) Rīku komplekts ar 7 apmācības moduļiem, katrs no tiem nodrošina piekļuvi ievada video, teorētiskam pārskatam, slaidiem pptx formātā, testam ar 10 jautājumiem, 3 paraugprakses piemēriem, 3 gadījumu izpētei un interaktīvu lēmumu pieņemšanas spēlei, un tas viss ir pieejams 7 valodās.

d) Sīki izstrādātas vadlīnijas projekta rezultātu turpmākai izmantošanai un ilgtspējībai.

Visus šos materiālus ir izstrādājuši un recenzijas snieguši akadēmiskās vides un biznesa eksperti, un tie būs pieejami sabiedrībai vismaz 3 gadus pēc projekta beigām.

Rezumējot, ESSENCE projekta rezultāti ir:


Bezmaksas AIR platforma, pieejama 7 valodās
Pieejama 24/7
Pielāgota
Bezmaksas: visi kursi ir bez maksas
Atvērta, lietotāja privātumu respektējoša: reģistrācija nav nepieciešama
Anonīma izmantošana: statistika ir balstīta uz sesijām, kas saistītas ar unikāliem kodiem, kas, savukārt, saistīti ar skatīto saturu.
Ātri: īsi video, kā arī apmācību moduļi un ātri lasāmi materiāli (rīki)
Viegli: apmācības moduļi ir organizēti, balstoties uz koncepcijām, lai atvieglotu lietotāju izpratni un labāku zināšanu apguvi.
Pilnīga pieejamība: pieejama tiešsaistē 365 dienas gadā, 24 stundas diennaktī un bezsaistē PDF formātā 7 valodās
Pieejams: apmācību saturs ir audio formātā visās 7 valodās
Daudzveidīgs: piedāvā dažādus multimediju risinājumus: apmācību kursus, video pamācības, kopsavilkumus, svarīgākos faktus par katru kursu, vadlīnijas studentiem
Profesionāls: saturu ir izstrādājuši katras apmācību jomas eksperti


Papildinformācija par ESSENCE projektu:
http://projectessence.eu/
https://www.facebook.com/projectessence.eu/ 
https://www.youtube.com/channel/UCBkiHG_WcmI0x7lBCknLwPA