Enhance Soft Skills to Nurture Competitiveness and Employability

Moduły szkoleniowe ESSENCE są już dostępne online we wszystkich językach!

Konsorcjum projektu ESSENCE uczyniło kolejny krok w kierunku realizacji założonych efektów. Wszystkie opracowane dotychczas materiały szkoleniowe zostały umieszczone na platformie OER projektu i udostępnione publicznie w wersjach językowych reprezentujących partnerów tworzących konsorcjum projektowe. Treści szkoleniowe są dostępne nieodpłatnie w siedmiu językach (tj. angielskim, polskim, chorwackim, włoskim, łotewskim, bułgarskim i hiszpańskim), pod poniższym linkiem https://projectessence.eu/toolkits.php.

Projekt ESSENCE jest odpowiedzią na potrzeby współczesnego rynku pracy, a zawartość merytoryczna przygotowanych materiałów szkoleniowych wpisuje się w zainteresowania i oczekiwania studentów szkół wyższych, specjalistów HR oraz pracodawców. Szkolenia ESSENCE składają się z 7 modułów opracowanych na podstawie wyników mapowania najbardziej pożądanych z punktu widzenia zatrudnialności w UE umiejętności miękkich, przeprowadzonego przez konsorcjum w ramach efektu intelektualnego I02. Moduły szkoleniowe obejmują następujące jednostki tematyczne: Komunikacja i współpraca, Kreatywność, Inteligencja emocjonalna, Ocena i podejmowanie decyzji, Rozwiązywanie złożonych problemów, Krytyczne myślenie, Elastyczność poznawcza. 

Każdy z modułów szkoleniowych zawiera studia przypadków, najlepsze praktyki, a także testy samooceny oraz grę decyzyjną dostępną dla użytkownika, tak aby w innowacyjny i dynamiczny sposób sprawdzić posiadaną wiedzę na temat zagadnień ujętych w ramach szkoleń ESSENCE. Moduły szkoleniowe są podzielone na jednostki dydaktyczne i sekcje, a platforma OER zapewnia przyjazną, łatwą i intuicyjną nawigację a jednocześnie zapewnia pozytywne doświadczenie dla użytkownika materiałów szkoleniowych.

Każdy moduł został wyposażony w słowa kluczowe, charakterystykę jego zawartości i stawiane przed nim cele kształcenia.

Szkolenia ESSENCE są również dostępne do pobrania w formatach PDF oraz PPT, zawierają listę pozycji źródłowych i obejmują opcję Audio Play, zapewniającą dostępność dla wszystkich osób zainteresowanych korzystaniem z materiałów szkoleniowych ESSENCE.

ESSENCE to projekt współfinansowany przez Program Komisji Europejskiej Erasmus+, w którym udział bierze siedmiu partnerów z krajów takich jak Polska, Chorwacja, Włochy, Belgia, Łotwa, Bułgaria i Hiszpania, reprezentujących różne środowiska oraz perspektywy związane z edukacją i potrzebami rynku pracy. 

Projekt ESSENCE ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie studentów uczelni wyższych oraz ich absolwentów poprzez stymulowanie rozwoju umiejętności miękkich. Celem projektu jest maksymalizacja ich zaangażowania na rynku pracy poprzez oferowanie ścieżek rozwoju zawodowego wykraczających poza formalne szkolenia oferowane w szkolnictwie wyższym. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i agencji rekrutacyjnych związanych z najbardziej pożądanymi umiejętnościami miękkimi, kursy ESSENCE są oparte na perspektywie pracodawców, co stanowi ich niewątpliwą zaletę.

W celu uzyskania informacji o projekcie ESSENCE zapraszamy do zapoznania się z poniższymi linkami:

Strona Internetowa: http://projectessence.eu/ 

Facebook: https://www.facebook.com/projectessence.eu/  

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCBkiHG_WcmI0x7lBCknLwPA