Projekt ESSENCE na finiszu: Upublicznienie efektów dla zwiększenia wpływu

Projekt ESSENCE od samego początku był próbą zbudowania unikalnej platformy i opracowania zestawu narzędzi służących rozwojowi umiejętności miękkich zwiększających szanse na zatrudnienie. Obecnie projekt wchodzi w fazę końcową, obejmującą finalizację wszystkich działań celem zapewnienia ich oczekiwanego wpływu na otoczenie. Wszystkie materiały, które zostały zaplanowane w projekcie, zostały opracowane i udostępnione publicznie we wszystkich 7 językach partnerów projektu. Oprócz zapewnienia dostępności materiałów, zespół projektowy dołożył starań, aby były one atrakcyjne i przyjazne dla użytkownika. Materiały szkoleniowe i narzędzia zostały wzmocnione przyjemnymi dla oka animacjami, które są obecnie umieszczone na platformie projektu oraz udostępniane za pośrednictwem Youtube. 

Oprócz atrakcyjnych i przyciągających uwagę elementów opracowano również ważne dokumenty (efekty projektu). Obejmują one m.in. raport z walidacji materiałów edukacyjnych (wytyczne ich wdrażania i wykorzystywania), a także manifest rozwoju umiejętności miękkich. Oba dokumenty zostały opracowane w celu przedstawienia wniosków wyciągniętych na podstawie opracowanych treści, jak również doświadczeń zebranych podczas opracowywania poszczególnych efektów intelektualnych projektu. Praca nad tym materiałem była prowadzona na poziomie międzynarodowym, co maksymalizuje jego adekwatność dla każdego kraju uczestniczącego w projekcie. Widoczne i namacalne efekty badań członków konsorcjum jak również elementy niematerialne (tj. wiedzowe, kompetencyjne), zostały wzięte pod uwagę, aby zapewnić maksymalizację efektów zapisanych w projekcie oraz jego wykonalność w kontekstach oddających perspektywę krajów członkowskich UE. 

Biorąc pod uwagę znaczenie i aktualność projektu, kluczowe jest zapewnienie zarówno krótkoterminowego, jak i długoterminowego wpływu jego efektów na bliższe i dalsze otoczenie. Oddziaływanie krótkoterminowe w dużej mierze jest już realizowane poprzez zestaw narzędzi i materiałów powstałych w ramach projektu. W celu szerszego rozpowszechnienia osiągniętych rezultatów, wszyscy partnerzy przygotowują specjalne wydarzenia upowszechniające, zaplanowane na październik 2022 roku. Wydarzenia te mają na celu promowanie wyników projektu wśród różnych grup interesariuszy: firm, instytucji edukacyjnych, studentów i innych grup docelowych. Organizacja tych wydarzeń ma również na celu zebranie informacji zwrotnych na temat różnych komponentów projektu (tj. jego efektów intelektualnych). Uzyskana informacja zwrotna może być uważana za ważny warunek wstępny dla zapewnienia długoterminowego wpływu projektu na otoczenie. Oczekuje się, że projekt ESSENCE będzie miał wiele ścieżek, które przeniosą rozwój umiejętności miękkich na nowy poziom. Zebrane informacje zwrotne zostaną wykorzystane do dalszego dostosowania opracowanych narzędzi, zwiększenia ich użyteczności i podniesienia efektywności uczenia się przy ich wykorzystaniu. Pomimo tego, że każdy rodzaj spin-offu jest mile widziany i korzystny, to niezmiennie wiodącą rolę w zakresie efektów projektu oraz ich praktycznej implementacji powinno pełnić istniejące partnerstwo projektu ESSENCE. Dobrą wiadomością jest to, że istnieją już pomysły oraz plany, na temat tego jak ESSENCE może być rozwijany. Zapraszamy do śledzenia na bieżąco informacji o projekcie ESSENCE.