Konsorcjum ESSENCE (Enhance Soft Skills to Nurture Competitiveness and Employability) zorganizowało trzecie międzynarodowe spotkanie projektowe

W maju 2022 roku konsorcjum ESSENCE zorganizowało trzecie międzynarodowe spotkanie projektowe. Spotkanie, które pierwotnie miało odbyć się w Rydze (Łotwa), zostało przeprowadzone w trybie on-line na podstawie agendy opracowanej wspólnie przez wszystkich partnerów. Konsorcjum projektu ESSENCE obejmuje siedmiu partnerów z siedmiu różnych krajów (Bułgarii, Belgii, Chorwacji, Włoch, Łotwy, Polski i Hiszpanii).

Na spotkaniu partnerzy przeanalizowali stan realizacji założeń projektu. Głównym celem spotkania było przedstawienie opracowanego zestawu narzędzi i treści szkoleniowych, uzupełnionych szczegółową analizą wykonaną przez każdego z partnerów w odniesieniu do koordynowanego przez niego modułu. Partnerzy skupili się również na omówieniu procesu testowania i walidacji (T&V) wyników projektu i powiązanych działań, ponieważ działania T&V zapewnią cenny wgląd z perspektywy użytkowników w opracowany przez konsorcjum materiał. Informacje zwrotne pochodzące od studentów, pracowników naukowych i instytucji reprezentujących różne sektory środowiska biznesowego dostarczają cennych informacji na temat jakości materiałów wytwarzanych podczas realizacji projektu.

W najbliższych miesiącach konsorcjum ESSENCE opracuje manifest umiejętności miękkich dla uczelni wyższych. Wszystkie zasoby zostaną wgrane na platformę projektową i pozostaną na niej dostępne także po zakończeniu realizacji projektu. Informacje o projekcie, a także o innowacyjnej Otwartej Platformie Edukacyjnej ESSENCE zawierającej szyte na miarę rozwiązania edukacyjne można znaleźć na pod adresem internetowym projektu ESSENCE oraz w mediach społecznościowych:

Platforma OER: https://projectessence.eu

Facebook: https://www.facebook.com/Essence-107956864669490/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCBkiHG_WcmI0x7lBCknLwPA