Materiały edukacyjne ESSENCE. Testowanie i Walidacja

Międzynarodowe konsorcjum ESSENCE rozpoczęło fazę testów oraz walidacji zestawu innowacyjnych materiałów szkoleniowych opracowanych w ramach projektu. Zebrane informacje są kluczowe dla dopracowania przygotowanych materiałów. Uwzględnienie w tym procesie sugestii pochodzących od ich odbiorców, pozwoli na zbudowanie pełnej kompatybilności charakterystyk materiałów szkoleniowych zapisanych w projekcie z oczekiwaniami wobec nich zgłaszanymi przez użytkowników. 

Konsorcjum dysponuje już pierwszymi efektami walidacji dostarczonymi przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Internet Web Solutions, The Stockholm School of Economics in Riga (SSE Riga) a także University of Dubrovnik. 

Zebrane opinie są niezwykle cenne. Wysokie noty, które zbierają materiały edukacyjne a także ich ogólne pozytywne przyjęcie przez przedstawicieli studentów, środowiska akademickiego jak również instytucji reprezentujących różne sfery życia gospodarczego utwierdzają zespół projektowy w przekonaniu o słuszności nie tylko tematyki projektu, ale także wysokiej jakości powstałych w trakcie jego realizacji materiałów. 

Zachęcamy do śledzenia aktualnych informacji o projekcie ESSENCE za pośrednictwem nowatorskiej Otwartej Platformy Edukacyjnej zawierającej szyte na miarę rozwiązania edukacyjne (https://projectessence.eu/index_pl.php?lang=PL), naszego konta Facebook (https://www.facebook.com/projectessence.eu/), a także kanału ESSENCE na YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCBkiHG_WcmI0x7lBCknLwPA). 

Zainteresowanych projektem ESSENCE zapraszamy do kontaktu i przystąpienia do grona naszych współpracowników (https://projectessence.eu/associates_pl.php?lang=PL). Jesteśmy przekonani, że nasza Otwarta Platforma Edukacyjna ESSENCE jest idealną płaszczyzną wymiany informacji, a nawiązana współpraca będzie miała szansę zaowocować w przyszłości kolejnymi ciekawymi projektami.