Manifest

Rezultat intelektualny IO4 składa się z dwóch elementów:

  • wytycznych dotyczących wykorzystania rezultatów projektu i jego wyników poza instytucjami tworzącymi partnerstwo, w tym także poza zasięgiem geograficznym partnerstwa. Wytyczne będą miały na celu dążenie do rozpowszechniania materiałów wytworzonych w ramach projektu także po zakończeniu współfinansowania z środków Erasmus +;
  • manifestu umiejętności miękkich skierowanego do uczelni w celu zwiększenia zatrudnialności studentów i wzmocnienia ich pozycji w środowisku biznesowym i organizacyjnym.

Wskazany dokument strategiczny gromadzi wszystkie doświadczenia zdobyte podczas realizacji projektu i utrwala bogatą wiedzę na temat dynamiki umiejętności miękkich w celu zwiększenia zatrudnialności oraz samodoskonalenia zawodowego w środowiskach szkolnictwa wyższego z perspektywy operacyjnej. Wytyczne zawarte w manifeście przedstawią wnioski operacyjne uzyskane na podstawie wyników wdrożenia pilotażowego szkolenia ESSENCE w ramach efetu IO3 w podziale na rozwiązania skuteczne oraz te, które należy poprawić za pośrednictwem:

  • organizacji szkoleń,
  • komunikacji z grupami docelowymi i potencjalnymi uczestnikami,
  • zmian w dotychczasowym sposobie prowadzenia rekrutacji,
  • zarządzania grupą,
  • „nauczania wykorzystującego różnorodne techniki” oraz przekazywanie treści online,
  • motywowania uczestników,
  • wykorzystywania opinii uczestników,
  • sugestii odnoszących się do tego jak najlepiej prowadzić szkolenia w różnych warunkach operacyjnych.