ESSENCE projekta materiāli par sociālo prasmju attīstību ir pieejami vairākās valodās.

ESSENCE projekta starptautiskā komanda ar lielu prieku paziņo par septiņu moduļu izstrādi septiņās valodās sociālo prasmju apmācībā angļu, bulgāru, horvātu, itāļu, latviešu, spāņu un poļu valodās, kas drīzumā būs pieejami bezmaksas piekļuves projekta platformā: http://projectessence.eu

ESSENCE komanda ir izveidojusi un pilnveidojusi mācību moduļus, aktivitātes, uzdevumus, labāko praksi, gadījumu izpēti un lēmumu pieņemšanas spēles, galveno vērību pievēršot sekojošām tēmā:

•    Kognitīva elastība
•    Kompleksu problēmu risināšana
•    Koordinēšana/Saskaņošana ar citiem
•    Radošums
•    Kritiskā domāšana profesionālajai attīstībai
•    Emocionālā gudrība nodarbinātības nodrošināšanai
•    Spriestspēja un lēmumu pieņemšana

Tuvāko mēnešu laikā tiks turpināta šo moduļu testēšana sekojošās projekta mērķa grupās: augstskolu studentu un absolventu, akadēmiskā personāla un administratoru, biznesa treneru, mentoru un uzņēmēju. Pārbaudes rezultātā ESSENCE komandas plāno pilnveidot materiālu, lai uzlabotu interaktivitāti, palielinātu apmierinātību un pievienotu vērtību gala lietotājiem.

ESSENCE projekta rezultāti ir vērsti uz absolventu veiksmīgu iekļaušanu dinamiskajā globālajā darba tirgū, kurā arvien vairāk nepieciešamas izcilas sociālās prasmes. Moduļus var tālāk izmantot, lai apmācītu darbiniekus biznesa organizācijās, lai uzlabotu cilvēku savstarpējo komunikāciju un uzlabotu viņu sniegumu.

Projekta ESSENCE galvenais mērķis ir sociālo prasmju attīstīšana augstskolu studentiem, absolventiem, praktikantiem un darbiniekiem, kas palīdzēs viņiem iegūt konkurētspēju globalizētajā darba tirgū.