toolkit

AIR platforma

ESSENCE projekta ietvaros tiks radīta pašiem sava AIR platforma, kuras saturs tiks tulkots 7 valodās, lai varētu uzrunāt un sasniegt dažādas starptautiskas mērķa grupas: studentus, skolotājus un pasniedzējus, kuri specializējas nodarbinātības jautājumos, biznesa konsultantus ar lielu pieredzi personālvadības un PR jomās, uzņēmējus un vadītājus.

Projekta platforma darbosies ciešā sasaistē ar citiem projekta plānotajiem un sasniegtajiem rezultātiem un iznākumiem, kā, piemēram, sociālo iemaņu kartējumu nodarbinātības veicināšanai (2. bloks) , kā arī teorētiskās un interaktīvās apmācības rīku (3.bloks). Pēc pārējo aktivitāšu (otrā un trešā bloka) pabeigšanas platforma tiks izveidota par e.apmācības rīku, ko varēs izmantot visas projekta ieinteresētās puses. Platformā arī tiks ietverts projekta 4. blokā izveidotais manifests un vadlīnijas ESSENCE rīku izmantošanai. Tas tiks darīts ar mērķi uzlabot pareizu un piemērotu projekta rezultātu izmantošanu starp mērķa grupas pārstāvjiem, kā arī lietotājiem ārpus projektā ietvertajām valstīm un partnerībām.