ESSENCE projekts finiša taisnē: rezultātu publiskošana lielākai ietekmei.

ESSENCE projekts jau no paša sākuma ir bijis unikāls mēģinājums izstrādāt pielāgotu platformu un rīku komplektu sociālo prasmju attīstībai, lai veicinātu nodarbinātības iespējas. Tagad projekts ieiet finiša sprintā, kad visas aktivitātes ir jāpabeidz, lai nodrošinātu paredzēto projekta ietekmi. Visi plānotie materiāli ir izstrādāti un publiski pieejami visās 7 projekta valodās. Papildus pieejamībai projekta komanda centās padarīt mācību materiālu pievilcīgu un lietotājam draudzīgu. Kursa materiāli un rīki ir papildināti ar pievilcīgām animācijām, kas tagad ir pieejamas projekta mājaslapā, kā arī Youtube.

Papildus atraktīvām un pievilcīgām projekta sastāvdaļām izstrādāts arī nopietns saturs. Tas ietver apstiprināšanas ziņojumu (vadlīnijas par pārņemšanu un ieviešanu), kā arī sociālo prasmju attīstības manifestu. Abi dokumenti ir izstrādāti, lai atspoguļotu gūtās atziņas satura ziņā, kā arī dažādu projekta komponentu izstrādes laikā gūto pieredzi. Darbs pie šī materiāla ir veikts starpvalstu līmenī, tādējādi maksimāli palielinot atbilstību katrai valstij, kas piedalās projektā. Tika ņemtas vērā projekta komandas tiešās un netiešās mācību procesā gūtās atziņas, lai nodrošinātu maksimālu atbilstību dažādos ES dalībvalstu kontekstos.

Ņemot vērā projekta nozīmīgumu un aktualitāti, ir būtiski nodrošināt tā īstermiņa un ilgtermiņa ietekmi. Īstermiņa ietekme lielā mērā jau darbojas, izmantojot rīku komplektu un citus materiālus. Lai nodrošinātu plašāku sasniegto rezultātu izplatību, visi partneri gatavo īpašus projekta rezultātu izplatīšanas pasākumus, kas notiks 2022. gada oktobrī. Šo pasākumu mērķis ir popularizēt projekta rezultātus dažādām ieinteresēto pušu grupām: uzņēmumiem, izglītības iestādēm, studentiem un citām mērķa grupām utt. Turklāt būs svarīgi apkopot atsauksmes par dažādām projekta sastāvdaļām. Atgriezeniskās saites daļu var uzskatīt par svarīgu priekšnoteikumu ilgtermiņa ietekmes nodrošināšanai. Paredzams, ka ESSENCE projektam būs virkne blakusparādību, kas prasmju attīstību pacels jaunā līmenī. Apkopotās atsauksmes tiks izmantotas, lai tālāk pielāgotu dažādus rīkus, lai palielinātu to izmantojamību un mācību efektivitāti. Pat ja jebkāda veida atvasinājumi ir apsveicami un izdevīgi, vadošā loma šeit jāuzņemas esošajai ESSENCE projekta partnerībai. Labā ziņa ir tā, ka jau ir dažas idejas un plāni, kā ideju varētu attīstīt. Tāpēc sekojiet līdzi jaunumiem un sazinieties ar ESSENCE.