Par projektu

Projekts tiek īstenots kā daļa no stratēģiskās partnerības augstākajai izglītībai Erasmus+ programmas ietvaros. Projekta īstenošanas periods 2020. gada decembris - 2022. gada novembris (ieskaitot). Projektu koordinē the University of Information Technology and Management in Rzeszow sadarbībā ar partneriem:
Internet Web Solutions
University of Dubrovnik
Italian Development Partners
Institut de Haute Formation Aux Politiques Communautaires
Stockholm School of Economics in Riga
University of Economics in Varna

ESSENCE projekta mērķis ir uzlabot nodarbinātības iespējas augstskolu studentiem, veicinot sociālo iemaņu attīstību. Projekta uzdevums ir maksimāli palielināt viņu iekļaušanos darba tirgū, piedāvājot profesionālas attīstības/izaugsmes iespējas, kas ir plašākas par formālu augstskolu piedāvājumu. Lai atbilstu uzņēmēju un personāla atlases speciālistu vēlmēm attiecībā uz visvēlamākajām sociālajām iemaņām, projekta aktivitātes balstās uz pieprasījumā balstītu darba devēju vajadzībām un skatījumu/viedokli.

Mērķi

Pasaules Ekonomikas Foruma ap 2016. gadu publicētie īpaši novatoriskie pētījumi liecina, ka digitālās informācijas un MI (mākslīgā intelekta) laikmetā, būtiski mainās faktori, kas nosaka veiksmīgu karjeru. īpaši augsti tehnoloģiskās nozarēs (bet ne tikai tajās!). Sākot ar 2020. gadu, uz ceturtās industriālās revolūcijas robežas, stratēģiskā konkurētspēja aizvien vairāk balstās uz intelektuālo kapitālu, tādēļ jaunu talantīgu vadītāju attīstībā svarīga nozīme ir ne tikai tehniskajām zināšanām, bet arī sociālajām iemaņām un spējām. ESSENCE projekta mērķis ir bagātināt formālo izglītības programmu ar pilnvērtīgu sociālo iemaņu kompetenci, lai palielinātu augstskolu studentu un pēdējo gadu absolventu nodarbinātību. Projekta laikā partneri izveidos apmācības programmas, kursus, moduļus un mācību saturu, kas pilnībā atbilst CEDEFOP vadlīnijām EQF izglītībai no 3. līdz 5. līmenim. Projekta ietvaros arī tiks izveidoti praktiski instrumenti (piemēram, pašnovērtēšanas rīki), kas būs praktiski pielietojami dažādās uzņēmumu darbības jomās, kā, piemēram, komunikācija, personāla vadība u.c.