Manifests

Intelektuālais rezultāts: 4.bloks sastāv no divām komponentēm:

  • vadlīnijām projekta rezultātu izmantošanai un rezultātiem, kuri ir izmantojami plašāk arī ģeogrāfiskā mēroga ziņā, ne tikai projekta partneru valstīs. Vadlīniju mērķis būs plašāk izmantot projekta materiālus un nodrošināt ilgstošu pētījumu rezultātu izplatīšanu pēc Erasmus + līdzfinansējuma beigām;
  • sociālo iemaņu manifests izveidots ar mērķi palielināt universitāšu studentu nodarbinātības iespējas un stiprināt viņus uzņēmējdarbības vidē.

ESSENCE stratēģija ir dokuments, kurā apkopota visa projekta daļu īstenošanas laikā gūtā pieredze un apkopotas plašas zināšanas par sociālo iemaņu attīstības dinamiku, lai palielinātu nodarbinātības iespējas un profesionālo pašattīstību augstākās izglītības vidēs skatoties no darbības perspektīvas. Manifesta vadlīnijās tiks izklāstīti operatīvie secinājumi, kas izdarīti, ņemot vērā to, kas ir izdevies un ko, iespējams, varētu uzlabot, pamatojoties uz pilotprojekta ESSENCE ieviešanu, tai skaitā:

  • apmācības organizēšanu
  • komunikāciju ar mērķa grupām un potenciālajiem dalībniekiem
  • rekrutēšanu/ atlasi
  • grupu vadību
  • "hibrīdapmācību" un tiešsaistes risinājumiem
  • dalībnieku motivāciju
  • dalībnieku viedokļiem
  • ieteikumiem, kā vislabāk vadīt apmācības programmas pie dažādiem darbības nosacījumiem/dažādos darbības apstākļos