Projekta rezultāti

AIR Platforma

ESSENCE projekta ietvaros tiks radīta jauna AIR platforma, kuras saturs tiks tulkots 7 valodās, lai varētu uzrunāt dažādas mērķa grupas vairākās ES valstīs.

Kartēšana

Mērķis ir sasaistīt sociālās iemaņas (soft skills) ar nodarbinātību. Lai to izdarītu tiek veikta ES valstu darba devēju visvēlamāko sociālo iemaņu kartēšana.

Rīku izveide

Tiks izstrādāts apmācības programmu saturs (īss, skolotājiem/pasniedzējiem vienkārši izmantojams un intuitīvs lietotājiem) katrai no sociālajām iemaņām, kuras kartēšanas procesa laikā tiks atzītas par būtiskām.

Vadlīnijas

Tās sastāv no divām komponentēm: vadlīnijām projekta rezultātu izmantošanai un sociālo iemaņu manifesta.

Kas ir “essence”?

ESSENCE projekta mērķis ir uzlabot nodarbinātības iespējas augstskolu studentiem, veicinot sociālo iemaņu attīstību. Projekta uzdevums ir maksimāli palielināt viņu iekļaušanos darba tirgū, piedāvājot profesionālās attīstības/ izaugsmes iespējas, kas ir plašākas par formālu augstskolu studentu apmācību.

Lai atbilstu uzņēmēju un rekrutētāju prasībām, kas saistītas ar visvēlamākajām sociālajām iemaņām, kursi balstās uz darba devēju vajadzībām un pieprasījumu.

Turpināt lasīt

Ziņas

75_1_screenshot_7.jpg

ESSENCE (Enhance Soft Skills to Nurture Competitiveness and Employability) konsorcijs organizēja 3. Starpvalstu projekta sanāksmi.

2022-07-27

2022. gada maijā ESSENCE konsorcijs organizēja trešo starpvalstu projekta sanāksmi. Sanāksme, kas sākotnēji bija plānota Rīgā (Latvijā), notika tiešsaistes režīmā, pamatojoties uz visu partneru kopīgi izstrādātu darba kārtību. ESSENCE projekta konsorcijā ir septiņi partneri no septiņām dažādām valstīm (Bulgārijas, Beļģijas, Horvātijas, Itālijas, Latvijas, Polijas un Spānijas).Sanāksmē partneri analizēja projekta īstenošanas statusu. Sanāksmes galvenais mērķis bija iepazīstināt ar rīku kopumu un apmācību saturu, tostarp detalizētu katra partnera analīzi. Partneri koncentrējās arī uz projekta rezultātu testēšanas un validācijas (T&V) procesa un ar to saistīto darbību apspriešanu, jo T&V aktivitātes sniegs vērtīgu priekšstatu par lietotāja viedokli. Atsauksmes no studentiem, mācībspēkiem un institūcijām, kas pārstāv dažādus biznesa aprindu sektorus, sniegs vērtīgu informāciju par projekta īstenošanas laikā radīto materiālu kvalitāti.

Nākamajos mēnešos ESSENCE konsorcijs izstrādās sociālo prasmju manifestu universitātēm. Visi resursi tiks augšupielādēti projekta platformā un būs pieejami arī pēc šī projekta īstenošanas beigām. Informāciju par projektu, kā arī ESSENCE inovatīvo atvērto izglītības platformu, kas satur pielāgotus izglītības risinājumus, var atrast ESSENCE tīmekļa vietnē un sociālajos medijos:

https://projectessence.eu
Facebook: https://www.facebook.com/Essence-107956864669490/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCBkiHG_WcmI0x7lBCknLwPA
 

Lasīt vairāk...
65_1_essenceprmayimage.jpg

ESSENCE mācību materiāli. To pārbaude un apstiprināšana

2022-05-16

Starptautiskais ESSENCE konsorcijs ir uzsācis projektā izstrādāto inovatīvo mācību materiālu komplekta testēšanas un apstiprināšanas posmu. Apkopotā informācija ir svarīga turpmākai sagatavoto materiālu pilnveidošanai. Dalībnieku ieteikumi ļaus pielāgot mācību materiāla saturu un pasniegšanu ar tā lietotāju ekspektācijām.Konsorcijam jau tapuši pirmie pārbaudes rezultāti, ko sniedz Žešovas Informācijas tehnoloģiju un vadības universitāte, Internet Web Solutions, Rīgas Ekonomikas augstskola (SSE Riga) un Dubrovnikas Universitāte.

Apkopotie viedokļi ir ārkārtīgi vērtīgi. Augstās atzīmes, kas iegūtas mācību materiālos, kā arī projekta kopējā pozitīvā uztvere studentu, pasniedzēju un dažādu ekonomikas jomu pārstāvju vidū apliecina projekta komandas pārliecību, ka ne tikai projekta tēma ir atbilstoša, bet arī, ka tā īstenošanas laikā radītajiem materiāliem piemīt augsta kvalitāte.

Mēs aicinām Jūs sekot līdzi aktuālajai informācijai par ESSENCE projektu, izmantojot inovatīvo Atvērtās izglītības platformu, kas satur pielāgotus mācību risinājumus. (https://projectessence.eu/index_pl.php?lang=PL), mūsu Facebook kontā (https://www.facebook.com/projectessence.eu/), kā arī ESSENCE kanālā vietnē YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCBkiHG_WcmI0x7lBCknLwPA). 

Ja Jūs interesē ESSENCE projekts, lūdzu, sazinieties ar mums un pievienojieties mūsu domubiedru grupai (https://projectessence.eu/associates_pl.php?lang=PL). Esam pārliecināti, ka ESSENCE Atvērtās izglītības platforma ir izcila vieta informācijas apmaiņai, un ka izveidotajai sadarbībai būs iespēja nākotnē radīt arī citus interesantus projektus.

Lasīt vairāk...
61_1_54_1_essence_pr_iws_trainingopeninalllanguages.jpg

Uzlabojiet socialās prasmes, lai veicinātu konkurētspēju un nodarbināmību

2022-04-25

Projekts ESSENCE ir sasniedzis vienu no galvenajiem tā īstenošanas rezultātiem. Partneru izstradātie mācību materiāli ir augšupielādēti projekta OER platformā. Apmācību saturs ir pilnīgi bezmaksas un pieejams septiņās ESSENCE projekta valodās (angļu, poļu, horvātu, itāļu, latviešu, bulgāru un spāņu) šajā vietnē: https://projectessence.eu/toolkits.php.

Projekts ESSENCE sniedz atbalstu augstskolu studentu, personāla speciālistu un darba devēju interesēm un vajadzībām. ESSENCE apmācības sastāv no 7 moduļiem, kas ir vērsti uz darba tirgū  pieprasītākajām sociālajām prasmēm un palīdz uzlabot nodarbinātību ES valstīs. Šīs prasmes ir  noteiktas projekta Intelektuālajā iznākumā Nr. 2 un ietver sekojošas tēmas: koordinācija ar citiem, radošums, emocionālā inteliģence, spriedums un lēmumu pieņemšana, sarežģītu problēmu risināšana, kritiskā domāšana, un kognitīvā elastība.

Katrs no apmācību moduļiem ietver gadījumu izpēti, interesējošo tēmu labāko praksi, pašnovērtējuma testus un lēmumu spēli, kas lietotājam ir pieejama, lai inovatīvā un dinamiskā veidā pārbaudītu savas zināšanas par ESSENCE apmācības kursiem. Apmācību moduļi ir strukturēti dažādās didaktiskās vienībās un sadaļās, kā arī platforma nodrošina lietotājam draudzīgu, vieglu un intuitīvu lietošanas pieredzi.

Katrs modulis ietver arī atslēgvārdus, aprakstu un mācību mērķus.

ESSENCE apmācības ir pieejamas arī lejupielādei PDF un PPT formātā, un tajās ir iekļauts atsauču saraksts un audio atskaņošanas iespēja, lai nodrošinātu pieejamību visiem lietotājiem.

ESSENCE ir Eiropas Komisijas Erasmus+ programmas līdzfinansēts projekts, kurā ir iesaistīti astoņi partneri no septiņām valstīm (Polijas, Horvātijas, Itālijas, Beļģijas, Latvijas, Bulgārijas un Spānijas), kas sniedz pieredzes dažādību.

ESSENCE projekta mērķis ir uzlabot augstākās izglītības studentu nodarbinātības iespējas, stimulējot sociālo prasmju attīstību. Projekta mērķis ir maksimāli palielināt to iesaistīšanos darba tirgū, piedāvājot profesionālās izaugsmes ceļus, kas pārsniedz formālas augstākās izglītības apmācību. Lai apmierinātu uzņēmēju un personāla atlases speciālistu vēlmes, kas saistītas ar pieprasītākajām sociālajām prasmēm, kursi tiks balstīti uz darba devēju perspektīvu.

Papildinformācija par ESSENCE:

Vietne: http://projectessence.eu/

Facebook: https://www.facebook.com/projectessence.eu/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCBkiHG_WcmI0x7lBCknLwPA

Lasīt vairāk...