Projekta rezultāti

AIR Platforma

ESSENCE projekta ietvaros tiks radīta jauna AIR platforma, kuras saturs tiks tulkots 7 valodās, lai varētu uzrunāt dažādas mērķa grupas vairākās ES valstīs.

Kartēšana

Mērķis ir sasaistīt sociālās iemaņas (soft skills) ar nodarbinātību. Lai to izdarītu tiek veikta ES valstu darba devēju visvēlamāko sociālo iemaņu kartēšana.

Rīku izveide

Tiks izstrādāts apmācības programmu saturs (īss, skolotājiem/pasniedzējiem vienkārši izmantojams un intuitīvs lietotājiem) katrai no sociālajām iemaņām, kuras kartēšanas procesa laikā tiks atzītas par būtiskām.

Vadlīnijas

Tās sastāv no divām komponentēm: vadlīnijām projekta rezultātu izmantošanai un sociālo iemaņu manifesta.

Kas ir “essence”?

ESSENCE projekta mērķis ir uzlabot nodarbinātības iespējas augstskolu studentiem, veicinot sociālo iemaņu attīstību. Projekta uzdevums ir maksimāli palielināt viņu iekļaušanos darba tirgū, piedāvājot profesionālās attīstības/ izaugsmes iespējas, kas ir plašākas par formālu augstskolu studentu apmācību.

Lai atbilstu uzņēmēju un rekrutētāju prasībām, kas saistītas ar visvēlamākajām sociālajām iemaņām, kursi balstās uz darba devēju vajadzībām un pieprasījumu.

Turpināt lasīt

Ziņas

108_1_102_1_essence_logo_hd_muy-grande.jpg

ESSENCE projekts tuvojas noslēgumam

ESSENCE projekts tuvojas noslēgumam, taču patiesībā tas ir tā sākuma punkts nākotnes panākumiem, jo mēs esam sasnieguši šo posmu, pilnībā nodrošinot visu sagatavoto materiālu pieejamību:

a) Viena AIR (Atvērta izglītības resursu) platforma vairākās valodās, pilnībā pieejama bez iepriekšējas reģistrēšanās, lai apmācītu studentus un pasniedzējus par darba tirgū visvairāk nepieciešamajām prasmēm. Platforma un tās saturs ir pieejams 7 valodās, ar iespēju izmantot mācību materiālus gan tiešsaistē, gan bezsaistē. Turklāt apmācības programmu var klausīties audio formātā, lai veicinātu tās pieejamību arī cilvēkiem ar ierobežotu lasītprasmi un vājredzīgiem cilvēkiem. Katra apmācības moduļa beigās lietotājam ir iespēja pārbaudīt savas zināšanas un saņemt atbilstošu sertifikātu, ja tiek apstiprināta prasmju apguve.

b) Viens visaptverošs izpētes ziņojums, kurā identificētas ar nodarbināmību saistītās sociālās prasmes, īpaši izceļot tās, kuras darba devēju vidū ir visvairāk vēlamas

c) Rīku komplekts ar 7 apmācības moduļiem, katrs no tiem nodrošina piekļuvi ievada video, teorētiskam pārskatam, slaidiem pptx formātā, testam ar 10 jautājumiem, 3 paraugprakses piemēriem, 3 gadījumu izpētei un interaktīvu lēmumu pieņemšanas spēlei, un tas viss ir pieejams 7 valodās.

d) Sīki izstrādātas vadlīnijas projekta rezultātu turpmākai izmantošanai un ilgtspējībai.

Visus šos materiālus ir izstrādājuši un recenzijas snieguši akadēmiskās vides un biznesa eksperti, un tie būs pieejami sabiedrībai vismaz 3 gadus pēc projekta beigām.

Rezumējot, ESSENCE projekta rezultāti ir:


Bezmaksas AIR platforma, pieejama 7 valodās
Pieejama 24/7
Pielāgota
Bezmaksas: visi kursi ir bez maksas
Atvērta, lietotāja privātumu respektējoša: reģistrācija nav nepieciešama
Anonīma izmantošana: statistika ir balstīta uz sesijām, kas saistītas ar unikāliem kodiem, kas, savukārt, saistīti ar skatīto saturu.
Ātri: īsi video, kā arī apmācību moduļi un ātri lasāmi materiāli (rīki)
Viegli: apmācības moduļi ir organizēti, balstoties uz koncepcijām, lai atvieglotu lietotāju izpratni un labāku zināšanu apguvi.
Pilnīga pieejamība: pieejama tiešsaistē 365 dienas gadā, 24 stundas diennaktī un bezsaistē PDF formātā 7 valodās
Pieejams: apmācību saturs ir audio formātā visās 7 valodās
Daudzveidīgs: piedāvā dažādus multimediju risinājumus: apmācību kursus, video pamācības, kopsavilkumus, svarīgākos faktus par katru kursu, vadlīnijas studentiem
Profesionāls: saturu ir izstrādājuši katras apmācību jomas eksperti


Papildinformācija par ESSENCE projektu:
http://projectessence.eu/
https://www.facebook.com/projectessence.eu/ 
https://www.youtube.com/channel/UCBkiHG_WcmI0x7lBCknLwPA

Lasīt vairāk...
101_1_96_1_essence_tpm.jpg

Starpvalstu projekta sanāksme un starptautiskais zinātnes seminārs Žešovā

2022. gada oktobrī ESSENCE partneri tikās Žešovā (Polijā) uz savu 4. starpnacionālo projekta sanāksmi (TPM), ko organizēja un vadīja ESSENCE projekta koordinators, Žešovas Informācijas tehnoloģiju un vadības universitāte (UITM).

Visi partneri sniedza ieguldījumu pasākumā, daloties pieredzē, kas gūta ESSENCE e-mācību platformas veidošanā. Partneri apsprieda izaicinājumus, ar kuriem viņi bija saskārušies, un pozitīvos rezultātus, ko viņiem bija izdevies sasniegt. Katrs partneris sniedza prezentāciju par savu satura izstrādes metodi.

Sanāksmē tālāk tika runāts par jaunākajām izmaiņām ESSENCE e-mācību platformas funkcionalitātē. Notika ideju apmaiņa par tālāku izglītības iespēju nodrošināšanu, lai visi partneri varētu vislabāk izmantot platformas funkcionalitāti, jo īpaši tās ”back office” (atbalsta nod.). Notika diskusija par jauniem veidiem, kā izstrādāt studentu vadītu metodiku, lai nodrošinātu mācību procesā iesaistītajiem vislabāko mācību pieredzi. Tika pārrunātas vairākas idejas par to, kā nodrošināt projekta ilgtspēju.

Projekta pēdējā fāze ietver projekta rezultātu turpmāku izplatīšanu, tostarp multiplikatoru pasākumu (MPE) organizēšanu, ko katrs partneris rīko, lai sasniegtu ieinteresētās personas un mērķa grupas.

UITM Uzņēmējdarbības departaments kopā ar Ekonomikas un biznesa ekonomikas katedru Dubrovnikas Universitātē (Horvātijā) organizēja arī Starptautisko zinātnes semināru par uzņēmējdarbību un sabiedrisko politiku, kurā piedalījās visi partneri, daloties savos pētījumos par uzņēmējdarbības iniciatīvu labo praksi inovāciju veicināšanā. Piemēram, ESSENCE komanda UITM Žešovā uzstājās ar prezentāciju par studentu nodarbinātības fenomenu, bet Spānijas interneta tīmekļa komanda apsprieda valsts un privātās nodarbinātības politiku: tendences un dinamiku. Spānijas lieta. IDP European Consultants (Itālija) dalījās savās idejās par netradicionālu pieeju nodarbinātības iespējām un absolventu uzņēmējdarbības atbalstam Itālijā, savukārt komanda no IHF Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires (Beļģija) apsprieda jaunus veidus jauniešu profesionālajai izaugsmei un uzņēmējdarbībai. Komanda no Dubrovnikas Universitātes (Horvātija) dalījās savos pētījumos par inovācijas neveiksmēm un ieguldījumiem apmācībā jaunās inovācijas sistēmās. Komanda no Stockholm School of Economics in Riga (Latvija) runāja par savu praktisko pieeju sociālo prasmju attīstībai topošajiem uzņēmējiem un praktiķiem, bet Ekonomikas universitātes – Varnas komanda uzstājās ar runu par Bulgārijas augstāko izglītību: Sociālo iemaņu attīstību, absolventu nodarbinātību, studentu uzņēmējdarbību un sadarbību ar korporatīvo un publisko sektoru. Tas veicināja tālākas diskusijas, jo katra prezentācija radīja vēl vairāk jautājumu.

Projektam tuvojoties noslēgumam, visi partneri pauda gandarījumu par projekta rezultātiem un sadarbību, uzsverot apņemšanos turpināt kopīgu pētījumu un projektu iespējas.


 

Lasīt vairāk...
92_1_essence_logo_hd_muy-grande.jpg

ESSENCE projekts finiša taisnē: rezultātu publiskošana lielākai ietekmei.

ESSENCE projekts jau no paša sākuma ir bijis unikāls mēģinājums izstrādāt pielāgotu platformu un rīku komplektu sociālo prasmju attīstībai, lai veicinātu nodarbinātības iespējas. Tagad projekts ieiet finiša sprintā, kad visas aktivitātes ir jāpabeidz, lai nodrošinātu paredzēto projekta ietekmi. Visi plānotie materiāli ir izstrādāti un publiski pieejami visās 7 projekta valodās. Papildus pieejamībai projekta komanda centās padarīt mācību materiālu pievilcīgu un lietotājam draudzīgu. Kursa materiāli un rīki ir papildināti ar pievilcīgām animācijām, kas tagad ir pieejamas projekta mājaslapā, kā arī Youtube.

Papildus atraktīvām un pievilcīgām projekta sastāvdaļām izstrādāts arī nopietns saturs. Tas ietver apstiprināšanas ziņojumu (vadlīnijas par pārņemšanu un ieviešanu), kā arī sociālo prasmju attīstības manifestu. Abi dokumenti ir izstrādāti, lai atspoguļotu gūtās atziņas satura ziņā, kā arī dažādu projekta komponentu izstrādes laikā gūto pieredzi. Darbs pie šī materiāla ir veikts starpvalstu līmenī, tādējādi maksimāli palielinot atbilstību katrai valstij, kas piedalās projektā. Tika ņemtas vērā projekta komandas tiešās un netiešās mācību procesā gūtās atziņas, lai nodrošinātu maksimālu atbilstību dažādos ES dalībvalstu kontekstos.

Ņemot vērā projekta nozīmīgumu un aktualitāti, ir būtiski nodrošināt tā īstermiņa un ilgtermiņa ietekmi. Īstermiņa ietekme lielā mērā jau darbojas, izmantojot rīku komplektu un citus materiālus. Lai nodrošinātu plašāku sasniegto rezultātu izplatību, visi partneri gatavo īpašus projekta rezultātu izplatīšanas pasākumus, kas notiks 2022. gada oktobrī. Šo pasākumu mērķis ir popularizēt projekta rezultātus dažādām ieinteresēto pušu grupām: uzņēmumiem, izglītības iestādēm, studentiem un citām mērķa grupām utt. Turklāt būs svarīgi apkopot atsauksmes par dažādām projekta sastāvdaļām. Atgriezeniskās saites daļu var uzskatīt par svarīgu priekšnoteikumu ilgtermiņa ietekmes nodrošināšanai. Paredzams, ka ESSENCE projektam būs virkne blakusparādību, kas prasmju attīstību pacels jaunā līmenī. Apkopotās atsauksmes tiks izmantotas, lai tālāk pielāgotu dažādus rīkus, lai palielinātu to izmantojamību un mācību efektivitāti. Pat ja jebkāda veida atvasinājumi ir apsveicami un izdevīgi, vadošā loma šeit jāuzņemas esošajai ESSENCE projekta partnerībai. Labā ziņa ir tā, ka jau ir dažas idejas un plāni, kā ideju varētu attīstīt. Tāpēc sekojiet līdzi jaunumiem un sazinieties ar ESSENCE.

Lasīt vairāk...