Starpvalstu projekta sanāksme un starptautiskais zinātnes seminārs Žešovā

2022. gada oktobrī ESSENCE partneri tikās Žešovā (Polijā) uz savu 4. starpnacionālo projekta sanāksmi (TPM), ko organizēja un vadīja ESSENCE projekta koordinators, Žešovas Informācijas tehnoloģiju un vadības universitāte (UITM).

Visi partneri sniedza ieguldījumu pasākumā, daloties pieredzē, kas gūta ESSENCE e-mācību platformas veidošanā. Partneri apsprieda izaicinājumus, ar kuriem viņi bija saskārušies, un pozitīvos rezultātus, ko viņiem bija izdevies sasniegt. Katrs partneris sniedza prezentāciju par savu satura izstrādes metodi.

Sanāksmē tālāk tika runāts par jaunākajām izmaiņām ESSENCE e-mācību platformas funkcionalitātē. Notika ideju apmaiņa par tālāku izglītības iespēju nodrošināšanu, lai visi partneri varētu vislabāk izmantot platformas funkcionalitāti, jo īpaši tās ”back office” (atbalsta nod.). Notika diskusija par jauniem veidiem, kā izstrādāt studentu vadītu metodiku, lai nodrošinātu mācību procesā iesaistītajiem vislabāko mācību pieredzi. Tika pārrunātas vairākas idejas par to, kā nodrošināt projekta ilgtspēju.

Projekta pēdējā fāze ietver projekta rezultātu turpmāku izplatīšanu, tostarp multiplikatoru pasākumu (MPE) organizēšanu, ko katrs partneris rīko, lai sasniegtu ieinteresētās personas un mērķa grupas.

UITM Uzņēmējdarbības departaments kopā ar Ekonomikas un biznesa ekonomikas katedru Dubrovnikas Universitātē (Horvātijā) organizēja arī Starptautisko zinātnes semināru par uzņēmējdarbību un sabiedrisko politiku, kurā piedalījās visi partneri, daloties savos pētījumos par uzņēmējdarbības iniciatīvu labo praksi inovāciju veicināšanā. Piemēram, ESSENCE komanda UITM Žešovā uzstājās ar prezentāciju par studentu nodarbinātības fenomenu, bet Spānijas interneta tīmekļa komanda apsprieda valsts un privātās nodarbinātības politiku: tendences un dinamiku. Spānijas lieta. IDP European Consultants (Itālija) dalījās savās idejās par netradicionālu pieeju nodarbinātības iespējām un absolventu uzņēmējdarbības atbalstam Itālijā, savukārt komanda no IHF Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires (Beļģija) apsprieda jaunus veidus jauniešu profesionālajai izaugsmei un uzņēmējdarbībai. Komanda no Dubrovnikas Universitātes (Horvātija) dalījās savos pētījumos par inovācijas neveiksmēm un ieguldījumiem apmācībā jaunās inovācijas sistēmās. Komanda no Stockholm School of Economics in Riga (Latvija) runāja par savu praktisko pieeju sociālo prasmju attīstībai topošajiem uzņēmējiem un praktiķiem, bet Ekonomikas universitātes – Varnas komanda uzstājās ar runu par Bulgārijas augstāko izglītību: Sociālo iemaņu attīstību, absolventu nodarbinātību, studentu uzņēmējdarbību un sadarbību ar korporatīvo un publisko sektoru. Tas veicināja tālākas diskusijas, jo katra prezentācija radīja vēl vairāk jautājumu.

Projektam tuvojoties noslēgumam, visi partneri pauda gandarījumu par projekta rezultātiem un sadarbību, uzsverot apņemšanos turpināt kopīgu pētījumu un projektu iespējas.