Интелектуални резултати

Платформа с образователни ресурси

Проектът ESSENCE ще създаде своя платформа с образователни ресурси на свободен достъп, преведена на 7 езика, за да достигне до различни международни целеви групи.

Ключови меки умения

Ще се определят меките умения, които имат отношение към намиране на работа, като се уточнят тези меки умения, които са най-желани от рабодателите в ЕС.

Инструменти

Ще се разработи обучително съдържание (достъпно и лесно за ползване от преподавателите и интуитивно за ползване от потребителите) за всяко от определените меки умения.

Насоки

Те се състоят от две части: насоки за ползване на резултатите от проекта и манифест на меките умения.

Какво представлява ESSENCE

Чрез развиване на меките умения у студентите, проектът ESSENCE цели да увеличава възможностите им за намиране на работа. Проектът се стреми в пълна степен да приобщава студентите към пазара на труда, като им предлага варианти за професионално развитие, които надграждат заложените в традиционното висше образование.

Курсовете, предлагани по проекта ESSENCE, развиват най-търсените от работодателите меки умения и отговарят на изискванията на предприемачи и корпорации.

Продължете четенето

Новини

67_1_66_1_essenceprmayimage.jpg

Обучителните материали по проекта ESSENCE и апробирането им от целевите групи по проекта

2022-05-18

Партньорските организации от международния проект ESSENCE започнаха тестването на разработените по проекта иновативни обучителни материали със следните целеви групи: студенти, наскоро завършили, бизнес консултанти и университетски преподаватели. Получената обратна връзка ще бъде ключова за допълнителната работа по обучителните модули и техните подобрения. Целта на тестването е да се отговори в най-пълна степен на очакванията на ползвателите. 

Вече се обработват и първите резултати от обратната връзка, предоставена от някои от партньорите: Университета по информационни технологии и мениджмънт в Жешов, Интернет уеб солюшънс, Стокхолмското училище по икономика в Рига, Университета в Дубровник, Икономически университет – Варна.

Събраните мнения на студенти, университетски преподаватели и на организации от различни сфери на икономическия живот, са изключително полезни. Високите оценки, дадени за обучителните материали, както и положителното възприемане на модулите от целевите групи, доказват значимостта на темата на проекта, както и потвърждават отличното качество на материалите. 

Можете да следите новините по проекта ESSENCE  на иновативната образователна платформа: https://projectessence.eu, на която са качени и специално създадените образователни решения. Следвайте ни и във фейсбук: https://www.facebook.com/projectessence.eu, както и в канала ни в ютуб: https://www.youtube.com/channel/UCBkiHG_WcmI0x7lBCknLwPA

Ако проявявате интерес към проекта ESSENCE, можете да се свържете с нас и да станете наш асоцииран партньор. Убедени сме, че отворената образователна платформа на проекта ESSENCE е чудесна възможност за обмен на информация. Надяваме се, че установените връзки ще могат да бъдат продължени и в бъдещи проекти.

Прочетете още...
57_1_asdf.jpg

Enhance Soft Skills to Nurture Competitiveness and Employability

2022-04-13

Проектът ESSENCE реализира една от най-важните си задачи: обучителните материали, разработени от партньорите  по проекта, са достъпни на платформата на проекта на седем езика (английски, полски, хърватски, италиански, латвийски, български и испански). Материалите са напълно безплатни и налични на следния линк: https://projectessence.eu/toolkits.php

Проектът ESSENCE е специфичен отговор на нуждите на пазара на труда, съобразен с интересите на студенти, специалисти по човешки ресурси и работодатели. Обучението по международния проект ESSENCE се състои от 7 модула, фокусирани върху най-желаните меки умения, идентифицирани в рамките на втория етап на проекта. Те са съобразени с работната заетост в страните в ЕС и включват: координиране с другите, креативност, емоционална интелигентност, преценка и вземане на решения, решаване на сложни проблеми, критично мислене и когнитивна гъвкавост.

Всеки от модулите за обучение включва обучителна програма, казуси, най-добри практики, тестове за самооценка и игра за вземане на решение. Тези елементи са разработени конкретно по съответната тема, като се дават възможност на потребителя да провери знанията си по обучителните курсове на ESSENCE по един иновативен и динамичен начин. Учебните модули са структурирани в различни дидактически единици и раздели, а проектната платформа осигурява лесна и интуитивна навигация за потребителя.

Всеки модул включва също ключови думи, описание и учебни цели.

Обученията по ESSENCE са също така достъпни за изтегляне в PDF и PPT формат и включват списък с препратки и опция за аудио възпроизвеждане, за да се гарантира достъпността за всички потребители.

ESSENCE е проект, съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейската комисия, включващ осем партньори от седем държави (Полша, Хърватия, Италия, Белгия, Латвия, България и Испания) с различен опит и компетенции.

Проектът ESSENCE има за цел да подобри възможностите за заетост на студентите чрез стимулиране на развитието на меките им умения. Целта на проекта е да увеличи максимално ангажираността им в пазара на труда чрез предлагане на пътища за професионално развитие, които надхвърлят обученията в рамките на висшето образование. Курсовете са разработени от  гледната точка на работодателите с оглед потребностите на пазара, за да отговорят на очакванията на предприемачите и набиращите персонал по отношение на най-желаните меки умения.

За допълнителна информация за ESSENCE:

Website: http://projectessence.eu/ 

Facebook: https://www.facebook.com/projectessence.eu/  

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCBkiHG_WcmI0x7lBCknLwPA 

Прочетете още...
53_1_48_1_sdf.jpg

ОБУЧИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА РАЗВИВАНЕ НА МЕКИ УМЕНИЯ ПО ПРОЕКТ ESSENCE

2022-03-31

Международният екип на проекта ESSENCE разработи седем модула за обучения по меки умения. Модулите са достъпни на английски, български, испански, италиански, латвийски, полски и хърватски на платформата на проекта: https://projectessence.eu/

Екипите на международния проект ESSENCE създадоха образователни програми, разработиха обучителни дейности и задания, онагледиха материалите с добри практики, казуси и игри за вземане на решения. 

Модулите дават възможност на обучаемите да развиват меки умения като:

•    Емоционална интелигентност за намиране на работа. 
•    Когнитивна гъвкавост. 
•    Координиране с другите. 
•    Разрешаване на сложни проблеми. 
•    Креативност. 
•    Критично мислене за професионално развитие. 
•    Преценка и вземане на решения. 

В продължение на няколко месеца модулите ще бъдат тествани с целевите групи на проекта: студенти и наскоро завършили висшето си образование, представители на академичната общност и администрация, обучители в бизнеса/ ментори и предприемачи, след което екипите по проекта ESSENCE ще внесат подобрения в материалите, за да повишат тяхната интерактивност и увеличат ползите за потребителите.

Проектът ESSENCE има за цел успешното включване на обучаемите в извънредно динамичния глобален пазар на труда, което изисква развиването на отлични меки умения. 

Материалите могат да се използват и при обучението на служители в бизнес организации за постигане на по-успешна личностна комуникация и по-добри резултати в работата. 

Проектът ESSENCE спомага за развиването на  меки умения у студенти и наскоро завършили, обучаеми и служители, с цел подобряване на тяхната конкурентноспособност на глобализирания трудов пазар.

Прочетете още...