Проектът ESSENCE приключва с чудесни резултати

Проектът ESSENCE е вече към своя край, но завършването му е само отправна точка към бъдещия му успех, тъй като на този етап вече са изготвени всички проектни материали:

a) Обучителна платформа за свободен достъп на няколко езика, чието ползване не изисква регистрация. Платформата е предназначена да обучава студенти и да се ползва от обучители за развиване на най-търсените меки умения на пазара на труда. Съдържанието ѝ е достъпно на 7 езика, като обучителни материали могат да се ползват както онлайн, така и офлайн. Платформата е достъпна и за хора със зрителни затруднения, тъй като модулите са налични и в аудио вариант. В края на всеки обучителен модул потребителите има възможност да тестват знанията си и при доказани подобрени умения, те получават и поименен сертификат.

б) Доклад, резултат от задълбочени проучвания, който определя меките умения, пряко свързани с най-добрата реализация на трудовия пазар, и подчертава кои от тях са най-търсени от работодателите.

в) Набор от инструменти с 7 обучителни модула, всеки от които осигурява достъп до уводно видео, теоретична част, слайдове, тест с 10 въпроса, 3 добри практики, 3 казуса и интерактивна игра за вземане на решения, като всички материали са на разположение и на седемте езика.

г) Подробно ръководство за бъдещо ползване, с цел постигане на устойчивост на резултатите от проекта.

Всички материали са разработени и рецензирани от експерти от академичната общност и бизнеса и ще са на разположение поне 3 години след приключването на проекта.

Можем да обобщим резултатите от проекта Essence по следния начин:

 • Безплатна онлайн обучителна платформа на 7 езика
 • На разположение по всяко време
 • Съобразена с търсенията на работодателите
 • Безплатна: всички курсове са безплатни
 • На свободен достъп, с внимание към поверителността на данните на потребителите: не изисква регистрация
 • Анонимност на използване: статистиката се основава на сесии, свързани с уникални кодове за преглежданото съдържание
 • Бърза: кратки видеа към обучителните модули и бързи за четене инструменти
 • Лесна за ползване: модулите за обучение са организирани по теми, с цел улесняване на разбирането на потребителя и за по-доброто усвояване на знания.
 • Винаги на разположение: достъпна онлайн 365 дни в годината, 24 часа в денонощието и офлайн в PDF на 7 езика
 • Достъпна: обучителните материали са и в аудио вариант на всеки език
 • Разнообразна: предлага различни мултимедийни решения като: обучителни курсове, видео уроци, резюмиращи презентации, най-важните ключови факти за всеки курс, ръководство за студенти.
 • Професионална: съдържанието е разработено от експерти в съответната област на обучение.

Уебсайт: http://projectessence.eu/
Facebook: https://www.facebook.com/projectessence.eu/ 
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCBkiHG_WcmI0x7lBCknLwPA