Ключови меки умения

Интелектуален резултат 2 цели да осъществи връзката между меките умения и по-добрите възможности за намиране на работа. Определят се меките умения, най-желани от страна на работодателите в ЕС.

Как

Това ще се извърши чрез анализ на източниците и основно проучване (100 въпросника, изпратени до компании от частния сектор и до бизнес асоциации) и последващо определяне на 4-5 най-желани сред кандидатите за работа меки умения. Проектът ESSENCE е специфичен отговор на нуждите на пазара на труда, които съответстват на интересите на студентите, на специалистите по човешки ресурси и на работодателите.

ESSENCE се отнася до две целеви групи, част от една и съща екосистема:

  1. настоящи и току-що завършили студенти, хора без настояща работа или желаещи по-добра, както и всички, които развиват компетенциите си - с други думи, млади хора, които искат да повишат своята конкурентост на пазара на труда;
  2. Специалисти по човешки ресурси и връзки с обществеността, бизнес психолози, обучители по комуникация, работодатели и всяка друга организация, подкрепяща намирането на работа. Приобщаването на тези аудитории е повече от стратегическа цел: приоритет е гарантирането, че резултатите на ESSENCE имат възможно най-широко въздействие върху обществото.