toolkit

Платформа с образователни ресурси

Проектът ESSENCE ще създаде своя платформа с образователни ресурси на свободен достъп, преведена на 7 езика, за да се достигне до различни международни целеви групи: както студенти, обучители и преподаватели в сферата на заетостта, така и бизнес консултанти с голям опит в областта на човешките ресурси и връзките с обществеността, и разбира се, предприемачи и директори на компании.

Платформата е в тясна връзка с другите интелектуални резултати на настоящия проект, включително определяне на меките умения, чието развиване води до по-добра заетост (интелектуален резултат 2) и инструменти с теоретично и интерактивно обучително съдържание (интелектуален резултат 3). След приключване на дейностите по интелектуален резултат 2 и интелектуален резултат 3, платформата ще се използва за пълноценно електронно обучение както на целевите групи по проекта, така и на други заинтересовани страни. Платформата ще публикува и продукта, разработен по интелектуален резултат 4 - университетски манифест и насоки за използване на инструментите ESSENCE, с цел по-добро използване на резултатите от проекта от целевите групи, но също и от групи извън географските и времеви граници на консорциума на проекта.