Intelektualni outputi

OER platforma

U sklopu projekta Essence izgradit će se OER platforma koja će biti prevedena na 7 jezika kako bi se dosegle različite međunarodne ciljne skupine.

Mapiranje

Namjera je povezati meke vještine (soft skills) i zapošljivost. Mapiranje najpoželjnijih mekih vještina među poslodavcima u EU zemljama.

Priručnik

Razvit će se sadržaj za usavršavanje (kratak, jednostavan za korištenje za nastavnike i intuitivan za upravljanje korisnicima) za svaku meku vještinu identificiranu kao relevantnu u procesu mapiranja.

Smjernice

Sastoje se od dvije komponente: smjernica za korištenje rezultata projekta i manifesta mekih vještina.

Što je essence?

Projektom ESSENCE namjeravaju se poboljšati mogućnosti zapošljavanja studenata iz sustava visokog obrazovanja poticanjem razvoja mekih vještina. Cilj projekta je maksimizirati njihov angažman na tržištu rada kroz ponudu stručnog razvoja koji nadilazi formalno usavršavanje u visokom obrazovanju.

Kako bi ispunili očekivanja poduzetnika i regrutera vezana uz najpoželjnije meke vještine, tečajevi se temelje na perspektivi poslodavaca izvedenoj iz potražnje.

Nastavite čitati

Novosti

83_1_essence_logo_hd_muy-grande.jpg

Održivost i višestruki učinak projekta ESSENCE: Predanost novim mogućnostima treninga za razvoj soft vještina

Glavni cilj projekta ESSENCE je poboljšati mogućnosti zapošljavanja za studente visokog obrazovanja razvojem njihovih mekih vještina. ESSENCE je transnacionalni i međukulturalni projekt sufinanciran od strane Erasmus+ programa Europske komisije. Uključuje sedam organizacija iz sedam različitih zemalja EU-a koje predstavljaju mnoge različite interese obuhvaćene projektom: treći sektor i civilno društvo, privatni sektor i zapošljavanje, akademska zajednica i istraživanje.

Jedan od najvažnijih prioriteta svakog projekta sufinanciranog Erasmusom+ je osiguranje održivosti i dugoročnih učinaka danih inicijativa, što znači: sposobnost stvaranja učinaka i pozitivnih rezultata čak i nakon formalnog završetka. Postoji mnogo načina na koje je ovaj cilj moguće konkretno ostvariti. Prije svega, komuniciranjem i usmjeravanjem šire javnosti, kao i specifičnih ciljeva projekta, opipljivih rezultata i isporuka koje je projekt proizveo.

Sama komunikacija ne znači ništa ako je ne prate konkretna sredstva koja pomažu cilju ovih aktivnosti širenja iskorištavanjem iskustva partnera koje su stekli tijekom provedbe i kroz vlastite lokalne, nacionalne i/ili međunarodne inicijative relevantne za ESSENCE-a.

Kako bi se olakšao prijenos znanja, vještina i know-how izvan organizacija (i povezanog osoblja) koje formalno sudjeluju u partnerstvu, tijekom projektiranja projektni partneri su zamislili cijeli radni paket strukturiran da pruži jasne, suženo usmjerene i konkretne smjernice o prijenosu i/ili repliciranju rezultata ESSENCE-a u različitim područjima prakse.

Cijeli ovaj radni paket uključuje dva formalna rezultata: tj., smjernice usmjerene na praktičare disciplina ljudskih resursa i sveučilišta kako bi kapitalizirali napore partnera i ugradili ih u svoje strateške planove, kao i dnevne aktivnosti obuke, rezultate projekta poput : zaključci, naučene lekcije i preporuke za pružanje novih, na iskustvu utemeljenih i inovativnih prilika za izgradnju kapaciteta.

ESSENCE smjernice za prihvaćanje. Na temelju do sada postignutih rezultata, partner će u službenom dokumentu sakupiti: naučene lekcije i ključne zaključke od svih partnera koji izlaze iz faze pilotiranja te sveukupne prakse angažmana dionika (tj. znanja na temelju kojeg druge grupe mogu imati koristi); smjernice za usvajanje resursa, materijala i alata za obuku i njihovu prenosivost u druga područja prakse

Ovo nije puko izvješće o validaciji, dokument je zamišljen kako bi pružio: detaljne upute o operativnim i upravljačkim značajkama, uključujući mehanizme isporuke i druge operativne aspekte obuke; daljnje smjernice drugim ustanovama za strukovno obrazovanje/obuku i visoko obrazovanje o načinima izvođenja, strukturi radionica, preporukama o mogućnostima kombiniranog učenja i preporukama za OER modalitete e-učenja; najbolje prakse i preporuke za valorizaciju sredstava financiranja EU-a za mogućnosti obrazovanja i osposobljavanja

Manifest Soft Skills tvrtke ESSENCE. Ovaj dokument prikuplja naučene lekcije i prakse nastale tijekom provedbe projekta, prevodeći rezultate i utjecaje IO1, 2 i 3 u na dokazima temeljen dokument u domeni obrazovanja usmjeren na osnaživanje studenata za prijelaz na tržište rada, jačanje ponude osposobljavanja prateći tržišta i potražnju poslodavaca.

Oba dokumenta predstavljaju "institucionalnu i operativnu memoriju" projekta, konsolidirajući rezultate, nalaze i strateške značajke prikupljene tijekom provedbe koje su spremne informirati nove prakse na formalnoj i neformalnoj razini; istovremeno plasirajući inovativne ideje i doprinose relevantnim dionicima u ekosustavima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, visokog obrazovanja i zapošljivosti.

Oba dokumenta bit će dostupna u besplatnoj verziji u listopadu 2022. putem službene platforme projekta: https://projectessence.eu/index.php 
 

Pročitajte više...
82_1_2022-08-0812_06_21-20220726_essencepressreleasemodelio3tv_hr.jpg

ESSENCE trening u području soft vještina Ispitano, potvrđeno i potpuno dostupno online za besplatno korištenje!

Glavni cilj projekta ESSENCE je poboljšati zapošljivost za studente visokog obrazovanja kroz razvoj njihovih  soft vještina. ESSENCE je transnacionalni i međukulturalni projekt sufinanciran od strane Erasmus+ programa Europske komisije. Uključuje sedam organizacija iz sedam različitih zemalja EU-a koje predstavljaju mnoge različite interese obuhvaćene razmjerom i opsegom projekta: treći sektor i civilno društvo, privatni sektor i zapošljavanje, akademska zajednica i istraživanje. Od službenog pokretanja projekta, dva ključna rezultata osigurana naporima partnera su:

2. transnacionalna i međusektorska procjena soft vještina za zapošljivost – formalna isporuka drugog intelektualnog rezultata projekta „Mapiranje soft vještina za zapošljivost – najpoželjnije meke vještine među kandidatima za posao”, koji utvrđuje trenutno stanje mekih vještina - razvojni programi za mlade ljude na formalnoj i neformalnoj razini (dostupni na: https://projectessence.eu/mapping.php), najtraženije meke vještine na tržištu rada za zapošljavanje novih diplomanata i praznine u pružanju ciljano usmjerenih programa izgradnje kapaciteta 

1. [na temelju dokaza proizašlih iz gore navedenog] trening koji uključuje sedam modula, po jedan za svaku identificiranu vještinu, dodatno razrađenih u didaktičkim jedinicama kako bi se bolje olakšao proces učenja ciljnih skupina i isporuka materijala za trenere i nastavnike. Svaka organizacija koja je sudjelovala uključena je u proces razvoja modula obuke: uloge, odgovornosti i radno opterećenje podijeljeni su na temelju specifičnog znanja, stručnosti, pozadine i iskustva uključenih članova osoblja:

Sav materijal za obuku razvijen je na engleskom jeziku – zajedničkom radnom jeziku konzorcija – i kasnije preveden na sve nacionalne jezike koje predstavljaju zemlje koje sudjeluju u projektu. Ovo je olakšalo širenje i valorizaciju resursa za trening čak i među govornicima engleskog jezika koji nisu iskusni. Svaki modul treninga također je integriran s nizom povezanih studija slučaja, najboljih praksi i kvizova za samoprocjenu. Time se osigurava uravnotežena ponuda tehničkih/teorijskih referenci i operativnih/praktično usmjerenih uvida i inputa za osnaživanje učenika u pojedinoj vještini.

Tijekom posljednje razvojne faze, cijeli ESSENCE kurikulum treninga je pilotiran na 150 predstavnika ciljnih skupina (tj. studenti, novi diplomanti, kao i poslodavci i stručnjaci za ljudske resurse) za evaluaciju, procjenu i praćenje zadovoljstva partnera sa sadržajem, učincima i zaključcima obuke. Cijeli proces pilotiranja koordinirala je vodeća institucija partnerstva (Sveučilište za informacijsku tehnologiju i menadžment u Rzeszowu), a njihova je odgovornost bila osigurati sklad i zajedničko razumijevanje svake aktivnosti koja vodi do provedbe ovog specifičnog projektnog zadatka. Validacija nastavnih planova i programa osposobljavanja predviđena je dijeljenjem detaljnog internog plana (tj. Plana testiranja i validacije) među svim partnerima koji je dizajniran da pruži smjernice i reference za podršku svim partnerima.

Sve u svemu, na temelju internog izvješćivanja koje su podijelili partneri nakon završetka svojih pilot sesija, sve su institucije uspjele premašiti očekivanja ciljeva, a prepoznat je i učinak koji inicijative slične ESSENCE-u mogu proizvesti za njihov osobni (i profesionalni) razvoj, i više općenito, u slučaju stručnjaka, na razini ekosustava za dobrobiti EU tržišta rada.

Rezultati koji proizlaze iz faze validacije njegovat će skupinu zaključaka, preporuka i naučenih lekcija koje će partneri objediniti u drugom formalnom rezultatu ovog projekta – Smjernicama za iskorištavanje – osmišljenim kako bi se održala replikacija projekta ili slične inicijative. nadahnut njegovim razmjerom i opsegom, u srodnim područjima obrazovanja i osposobljavanja.

Za više o projektu posjetite: https://projectessence.eu/index.php 

Pročitajte više...
72_1_asd.jpg

ESSENCE (Razvijanje mekih vještina u cilju povećanja konkurentnosti i zapošljivosti) Konzorcij je organizirao 3. transnacionalni projektni sastanak

U svibnju 2022. konzorcij ESSENCE organizirao je treći transnacionalni projektni sastanak. Sastanak, koji se prvotno planirao održati u Rigi (Latvija), održan je online na temelju dnevnog reda koji su zajednički razvili svi partneri. Konzorcij projekta ESSENCE uključuje sedam partnera iz sedam različitih zemalja (Bugarska, Belgija, Hrvatska, Italija, Latvija, Poljska i Španjolska).

Na sastanku su partneri analizirali status provedbe projekta. Glavni cilj sastanka bio je predstaviti alate i sadržaj obuke, uključujući detaljnu analizu svakog partnera. Partneri su se također usredotočili na raspravu o procesu testiranja i validacije (T&V) rezultata projekta i povezanih aktivnosti, jer će T&V aktivnosti pružiti vrijedan uvid iz perspektive korisnika. Povratne informacije od studenata i institucija koje predstavljaju različite sektore poslovne zajednice pružit će vrijedne informacije o kvaliteti materijala proizvedenih tijekom provedbe projekta.Na sastanku su partneri analizirali status provedbe projekta. Glavni cilj sastanka bio je predstaviti alate i sadržaj obuke, uključujući detaljnu analizu svakog partnera. Partneri su se također usredotočili na raspravu o procesu testiranja i validacije (T&V) rezultata projekta i povezanih aktivnosti, jer će T&V aktivnosti pružiti vrijedan uvid iz perspektive korisnika. Povratne informacije od studenata i institucija koje predstavljaju različite sektore poslovne zajednice pružit će vrijedne informacije o kvaliteti materijala proizvedenih tijekom provedbe projekta.

Website: https://projectessence.eu

Facebook: https://www.facebook.com/Essence-107956864669490/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCBkiHG_WcmI0x7lBCknLwPA

 

Pročitajte više...