Kursa. Komplekso problēmu risināšana. Rīki un praktiskie piemēri

Šī mācību materiāla mērķis ir izglītot studentus, lai viņi spētu identificēt problēmas, kā arī tās pareizi iedalīt kategorijās pēc sarežģītības pakāpes, kā arī veikt darbības ar mērķi atrisināt problēmas. Papildus saturam, kas veido pamatus prasmju attīstībai komplekso problēmu risināšanā, kurss ir aprīkots ar rīkiem to apzināšanai un risināšanai. Turklāt kurss tiek noslēgts ar gadījumu analīzēm, pašnovērtējuma testu un atslēgvārdu glosāriju. Kurss sniedz visaptverošu materiālu gan veidojot zināšanas par to, kā risināt kompleksās problēmas, gan to praktisko pielietojumu.

   Atskaņot audio
Lejupielādēt saturu: