Paraugprakse. Pasākumi Adevinta Spānijas personīgajai un profesionālajai attīstībai

Šis uzņēmums pievērš īpašu uzmanību mīksto prasmju attīstībai netiešā veidā, definējot savas uzņēmuma vērtības, kā arī veicot darbības savu darbinieku personīgajai un profesionālai attīstībai.

Galvenās darbības, kuras mēs uzsveram, ir saistītas ar apmācību, personīgo, iekšējo un ārējo apmācību; tiešsaistes apmācību; iekšējo mentorēšanu; un iekšējo vai ārējo trenēšanu (“coaching”) ar atbalsta sesijām darbinieka personīgajai un profesionālajai izaugsmei; mācības, izmantojot praktisko pieredzi, un dalība konferencēs.

Trūkstot konkrētākiem datiem, izpētījām un konstatējām, ka tas ir uzņēmums, kuru ļoti pozitīvi vērtē tā darbinieki. Un šobrīd, pateicoties iekšējās komunikācijas stiprināšanai un tuvībai lokauta mēnešu laikā, uzņēmumam ir izdevies, neskatoties uz fizisko attālumu, palielināt darbinieku iesaisti par 5 punktiem.

Augošs uzņēmums, kas šobrīd ir atzīts par savu darbu HR jomā, kā arī savu inovatīvo un radošo “VIRSOTNES” metodoloģiju, kas balstīta uz “lean” un “agile” labāko praksi, kas ir pilnībā pārveidojusi uzņēmuma kultūru, ar mērķi arī ir pārveidot korporatīvo kultūru un saliedēt visas uzņēmuma komandas, lai tās darbotos kā vienota vienība.

Lejupielādēt saturu:

Atslēgvārdi:

Mīkstās iemaņas, apmācība, darbinieku vērtējums

Bibliogrāfija:

https://adevinta.es/news/adevinta-spain-reconocida-empresa-great-place-to-work/