O projektu

Projekt se provodi u sklopu strateškog partnerstva za visoko obrazovanje, u okviru programa Erasmus+. Razdoblje provedbe projekta Prosinac 2020 - Studeni 2022 (uključivo). Projekt koordinira the University of Information Technology and Management in Rzeszow u suradnji s partnerima:
Internet Web Solutions
University of Dubrovnik
Italian Development Partners
Institut de Haute Formation Aux Politiques Communautaires
Stockholm School of Economics in Riga
University of Economics in Varna

Projektom ESSENCE namjeravaju se poboljšati mogućnosti zapošljavanja studenata iz sustava visokog obrazovanja poticanjem razvoja mekih vještina. Cilj projekta je maksimizirati njihov angažman na tržištu rada kroz ponudu stručnog razvoja koji nadilazi formalno usavršavanje u visokom obrazovanju. Kako bi se ispunila očekivanja poduzetnika i regrutera vezana uz najpoželjnije meke vještine, tečajevi se temelje na perspektivi poslodavaca izvedenoj iz potražnje.

Ciljevi

Prema istraživanju koje je Svjetski ekonomski forum objavio 2016., digitalna automatizacija i umjetna inteligencija mijenjaju odrednice uspješnosti karijere. Promjene su posebno vidljive u industrijskim sektorima visokog tehnološkog intenziteta. Od 2020., jačanjem četvrte industrijske revolucije, strateška se konkurentnost sve više oslanja na intelektualni kapital - otuda i potrebe za stvaranjem novih menadžerskih vještina osnaženih ne samo tehničkim znanjem, već i mekim te nematerijalnim sposobnostima. ESSENCE ima za cilj razviti cjelovit skup novih mekih vještina kod studenata u visokom obrazovanju i novih diplomanata kako bi pored formalnog sveučilišnog obrazovanja upotpunili, poboljšali i obogatili svoje obrazovanje i konkurentnost za zapošljivost Tijekom projekta partneri će razvijati obuke, tečajeve, obrazovne module i sadržaje koji su u skladu sa CEDEFOP smjernicama za ishode učenja i u potpunosti usklađeni s EQF-om od razina 3 do 5. Uz to, u sklopu projekta će se razviti operativni alati (tj. sredstva za samoprocjenu) koji sustavno uključuju više područja i funkcija organizacijskog izučavanja - komunikacija, upravljanje ljudskim kapitalom itd.