Gadījuma Izpēte. Kognitīvā elastība un multikulturālā sadarbība

Globalizācijas process ir acīmredzams un pēdējos gadu desmitos ir paātrinājies. Šajā procesā bija vērojama neliela palēnināšanās Covid-19 pandēmijas pirmajā fāzē. Bija pat dažas prognozes, ka pandēmija apturēs globalizāciju un pat veicinās iepriekšējās sistēmas atgriešanos ar slēgtām robežām un ekonomikām. Tomēr tagad mēs redzam, ka globalizācija nevis palēninās, bet atkal uzņem tempu. Mainītie darba paradumi un lielāka virtuālo rīku izmantošana ir ļāvuši vēl vairāk paplašināt starptautisko sadarbību. Joprojām ir dažas jomas, kurās pandēmijas ietekme ir šķērslis, piemēram, loģistika un transports joprojām cenšas piegādāt dažādus produktus no ražošanas vietas līdz patēriņa vietai.

Arī pieaugošā starptautiskā sadarbība prasa pietiekamu izpratni par ar kultūru saistītiem jautājumiem un spēju pielāgoties dažādām starptautiskām kultūrvidēm. Tādējādi kognitīvo elastību var attiecināt uz spēju ātri pārslēgties starp sakariem ar cilvēkiem, kas pārstāv dažādas kultūras. Šeit ir arī jāatceras, ka ne visas kultūras ir vienlīdz elastīgas, ja runa ir par dažādu uzdevumu vai koncepciju maiņu. Tāpēc pat tad, ja Jūs spējat pārslēgties un pielāgoties saziņai ar dažādām kultūrām, ir svarīgi, lai Jums būtu pietiekamas zināšanas par specifiskām kultūras īpašībām, ar kurām jūs komunicējat. Līdz šim ir bijuši vairāki mēģinājumi izskaidrot kultūras aspektus un sadalīt tos mazākos mainīgajos, kas izskaidro kultūras nozīmi  uzvedībā. Viens no šādiem piemēriem ir Geert Hofstede un viņa 6 kultūras dimensijas: vīrišķība, varas attālums, individuālisms, nenoteiktības novēršana, ilgtermiņa orientācija un iecietība. Šīs dimensijas palīdz izprast, ko, iespējams, sagaida no konkrētas kultūras, un var palīdzēt vieglāk pielāgoties starpkultūru saziņai. Var sagaidīt, ka zināšanas par šiem indeksiem var palīdzēt samazināt pārslēgšanās laiku un izmaksas, kā arī uzlabot kognitīvo elastību.

Lejupielādēt saturu:

Jautājumi :

  1. Ko šīs dimensijas norāda? Ko var sagaidīt starpkultūru komunikācijā gadījumā, ja pārstāvjiem ir līdzīgas vai ļoti atšķirīgas indeksa vērtības?
  2. Kādas stratēģijas Jūs varat ieteikt uzņēmumam, lai atvieglotu starpkultūru saziņu un samazinātu laiku un izmaksas, kas saistītas ar pārslēgšanos - uzlabotu kognitīvo elastību starpkultūru saziņā.
Atbildes:
  1. Dimensija apraksta galvenās kultūras iezīmes, kas ietekmē mūsu ikdienu un jo īpaši mūsu darbu.
  2. Vispirms apzinaties un pieņemiet kultūras atšķirības. Uzziniet vairāk par partneru kultūru, ar kuriem komunicējat. Aplūkojiet kultūras galvenās iezīmes (piemēram, 6 dimensijas) un paskaidrojiet darbiniekiem, ko gaidīt, ja kultūras atšķirības ir nozīmīgākas.

Atslēgvārdi:

Globalizācija, starptautiska sadarbība, starpkultūru komunikācija.

Bibliogrāfija:

https://www.hofstede-insights.com/product/compare-countries/
https://geerthofstede.com/