Paraugprakse. CRITHINKEDU

CRITHINKEDU - Kritiskā domāšana Eiropas augstākās izglītības mācību programmās

CRITHINKEDU ir radies gan no dažu Eiropas augstākās izglītības iestāžu (EHEI), gan uzņēmējdarbības korporāciju un nevalstisko organizāciju (NVO) iepriekšējās pieredzes un pastāvīgajām bažām labāk atbalstīt un saskaņot studentu kritiskās domāšanas (CT) attīstību ar darba tirgus vajadzībām un sabiedrības problēmām.

Projekta ietvaros tika veikti vairāki pētniecības un apmācības pasākumi, kā rezultātā tika izstrādāti 6 inovatīvi rezultāti, kurus var uzskatīt par novatorisku instrumentu kopumu CT izglītības ilgtspējas nodrošināšanai visā Eiropas augstākās izglītības telpā (EHEA).

  1. rezultāts - Eiropas prasmju un dispozīciju kopums, kas nepieciešamas dažādās profesionālajās jomās 21. gadsimtā.
  2. rezultāts  - Eiropas pārskats par CT izglītības praksi augstākās izglītības iestādēs.
  3. rezultāts - "CRITHINKEDU Eiropas kurss par CT izglītību augstskolu pasniedzējiem: no koncepcijas līdz īstenošanai" apraksta 5 dienu pasniedzēju mācību kursu, ko partnerība kopīgi izstrādāja, ņemot vērā O2 rezultātus.
  4. rezultāts - CT veicināšana Eiropas augstākās izglītības iestādēs: ceļā uz izglītības protokolu.
  5. rezultāts - Īpašais izdevums par "CT augstākajā izglītībā", kas publicēts žurnālā "Studies in Higher Education" (44. sējums, 2019).
  6. rezultāts - infografika: CRITHINKEDU IMPACT REPORT - ceļojums par CT Eiropas augstākajā izglītībā. To veido "mārketinga" rīks, kurā gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi apkopoti galvenie projekta darbības laikā veiktie pasākumi un sasniegtie rezultāti, kā arī to ietekme uz dažādām auditorijām.

Web platforma: https://crithinkedu.utad.pt/en/crithinkedu/

Visi pārējie tiešsaistes resursi ir pieejami šeit: CRITHINKEDU

Lejupielādēt saturu:

Atslēgvārdi:

Kritiska domāšana

Bibliogrāfija:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-projekts-detaļas/#project/2016-1-PT01-KA203-022808

Uz šodienu ir iespaidīgs skaits ES līdzfinansētu projektu, kas apzīmēti ar atslēgas vārdu "Kritiskā domāšana". Piemēram, E+ projektu rezultātu platformas rezultāti uzskaita gandrīz 6900 starptautisku projektu.

Šāds liels gadījumu izpētes paraugs ir gan iespēja, gan izaicinājums. Iespēja, jo mums ir daudz gadījumu izpētes, par kurām varam ziņot lasītāju uzmanībai, lai iegūtu papildu atsauces avotu, bet izaicinājums, jo tas palielina sarežģītību, atlasot tos, kas varētu būt būtiski ESSENCE faktiskajam ietekmes rādiusam.

Tomēr, piemērojot dažus filtrus mūsu pētījumā, mums izdodas savākt īsu iniciatīvu izlasi, kas ir nozīmīgas un saskanīgas ar mūsu mērķiem. Visa informācija ir ekstrapolēta tieši no platformā pieejamā momentuzņēmuma.