Paraugprakse. No emocijām līdz nozīmei

Vēl viena mācību mobilitāte. Šoreiz jauniešiem.

Projekta pamatā ir vēlme atbalstīt jauniešus izveidot iekšēju kompasu, kas palīdzētu viņiem orientēties pašreizējāo laiku sarežģītībā. Galvenais mērķis ir nodrošināt jauniešiem emocionālās prasmes, kas palīdz viņiem attīstīt izturību un elastīgumu, lai uzplauktu pasaulē, kas pastāvīgi mainās.

Konkrēti rezultāti ir šādi:

  • Gūt dziņu un motivāciju, izdzīvojot intensīvu pašrefleksijas un pašatklāsmes pieredzi saistībā ar emocionālās veiklības tēmu
  • Attīstīt draugu un paziņu tīklu no dažādām valstīm un kultūrām, raisot spēju novērtēt daudzveidību
  • Apmainīties ar darbībām, rīkiem un idejām par emocionālo veiklību, bagātinot savu personīgo un profesionālo rīku klāstu
  • Veidot personiskas pieredzes apmaiņa ar cilvēkiem, kuri nāk no dažādiem kultūras un sociālajiem apstākļiem, paplašinot viņu izpratni par kultūras daudzveidību un to, kā to izmantot, lai radītu iekļaušanu.
  • Atklāt un attīstīt savu potenciālu, lai ietekmētu savu kopienu, tieši iesaistot to sagatavošanas un īstenošanas darbībās.
  • Attīstīt lielāku uzticību, lai iekļūtu darba tirgū
  • Palielināt iespējas aktīvam pilsoniskumam un dialogam ar pārējo sabiedrību
Lejupielādēt saturu:

Atslēgvārdi:

Emocionālā inteliģence

Bibliogrāfija:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-projekts-detaļas/#project/2019-1-NL02-KA105-002423

Iepazīstoties ar E + projekta rezultātu platformu, mēs pamanījām, ka kopējais finansēto projektu skaits, ieskaitot metavārdu “Emocionālā inteliģence”, ir 1148.

Pēc padziļinātas izvērtēšanas un analīzes mēs ekstrapolējām pāris iniciatīvas, kas attiecās uz vienu un to pašu darbības jomu/sfēru (vai līdzīgu) pēc BŪTĪBAS. Šo projektu piešķirtie resursi var būt būtiski attiecībā uz GALVENAJĀM mērķgrupām no vairākām perspektīvām, jo tās ir turpmākas atsauces platformas to spēju veidošanai un profesionālajai attīstībai, kā arī daudzveidīgi mācību iespēju avoti.

Projekta informācija, par kuru mēs ziņojam, ir ekstrapolēta no priekšlikuma apraksta, kas publicēts projekta rezultātu platformā