Paraugprakse. Emocionālā inteliģence: identificēt, savaldīt un pārvaldīt emocijas

Šis projekts bija kontekstā ar skolotāju un skolu darbinieku mācību mobilitāti. Apmācības pasākumi un šādi mācību rezultāti ietver:

  • “Emocionālās inteliģences” nozīme modernajā izglītībā un darba vidē,
  • Pašattīstība un emocionālās inteliģences attīstība (attīstība, domāšanas veids – burtiski līdz abstrakti),
  • Saskarsmē ar emocionālo patību un ietekmi uz mācīšanos,
  • Attīstīt prasmes līderībā un radošumā,
  • EI prasmju pielietojums mājās, darbavietās un izglītības iestādēs.

Mērķis bija attīstīt dalībnieku un vēlāk visu darbinieku kompetences, lai viņi varētu risināt jautājumus, kas rodas emocionāla konflikta dēļ, un padarīt dalībniekus un citus darbiniekus vairāk ieinteresētus, lai tie varētu tikt galā ar spēcīgām emocijām un veidot attiecības ar visiem skolēniem, jo īpaši ar skolēniem imigrantiem, kuri saskaras ar kultūras atšķirībām.

Tas arī dos darbiniekiem iespēju gūt ieskatu par to, kā citas valstis un izglītības sistēmas risina mainīgās vajadzības un spiedienu uz sabiedrību saistībā ar jauniešu nespēju tikt galā ar savām emocijām un konfliktējošām situācijām, kas var rasties šī iemesla dēļ.

Lejupielādēt saturu:

Atslēgvārdi:

Emocionālā inteliģence

Bibliogrāfija:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-projekts-detalizēti/#project/2019-1-IE01-KA101-051354

Iepazīstoties ar E + projekta rezultātu platformu, mēs pamanījām, ka kopējais finansēto projektu skaits, ieskaitot metavārdu “Emocionālā inteliģence”, ir 1148.

Pēc padziļinātas izvērtēšanas un analīzes mēs ekstrapolējām pāris iniciatīvas, kas attiecās uz vienu un to pašu darbības jomu/sfēru (vai līdzīgu) pēc BŪTĪBAS. Šo projektu piešķirtie resursi var būt būtiski attiecībā uz GALVENAJĀM mērķgrupām no vairākām perspektīvām, jo tās ir turpmākas atsauces platformas to spēju veidošanai un profesionālajai attīstībai, kā arī daudzveidīgi mācību iespēju avoti.

Projekta informācija, par kuru mēs ziņojam, ir ekstrapolēta no priekšlikuma apraksta, kas publicēts projekta rezultātu platformā.