Gadījuma Izpēte. Efektīva saziņa digitālajā vidē. Darbinieka/darba grupas perspektīva.

Priekšnieks ir uzaicinājis Jūs uz svarīgu tiešsaistes sapulci, lai izskaidrotu projektu, kuru ir nepieciešams turpināt. Tikšanās rezultātā Jums ir uzdevums nosūtīt ziņojumu, kuru viņš ir uzdevis katram departamentam, un, savukārt, Jums ir detalizēti jāpaskaidro kolēģim dažas lietas, ko Jūs vēlaties, lai viņš Jums nosūtītu, lai sagatavotu šo ziņojumu.

Lejupielādēt saturu:

Jautājumi :

  1. Ko Jūs ņemtu vērā veidojot virtuālo sanāksmi, lai uzlabotu saziņu šāda veida apstākļos?
  2. Kādu saziņas kanālu vēlaties izvēlēties, lai nosūtītu no Jums pieprasīto pārskatu?
  3. Kādu kanālu Jūs izmantotu, lai ļoti detalizēti izskaidrotu kolēģim, ko no Jums tiek prasīts?
Atbildes:
  1. Virtuālajā sanāksmē es ņemtu vērā tādas nozīmīgas īpašības/iezīmes kā atbilstošās telpas izvēle vai fons, kas neaizkavē uztvērēju uzmanību, un kas atspoguļo profesionalitāti. Es sadarbotos, lai mazinātu troksni saziņā, pienācīgi izmantotu mikrofonu, aktivizētu vai deaktivizētu to atkarībā no manas iesaistes sarunā. Es rūpētos par savu digitālo tēlu, balss toni, ķermeņa valodu un skatiena virzienu. Pēc iespējas, es izmantotu vidēju kameras skatu, kurā mana seja un rokas ir redzamas. Es arī ņemtu vērā atbilstošo apgaismojumu.
  2. Lai nosūtītu ziņojumu, es izvēlētos formālāku saziņas līdzekli, piemēram, e-pastu.
  3. Es izmantotu videozvanu, lai būtu detalizētāka, plūstošāka un ciešāka saruna ar manu kolēģi.

Atslēgvārdi:

Digitālā komunikācija, digitālā vide, komunikācijas problēmas, digitālais laikmets, komunikācijas prasmes, maigās prasmes

Bibliogrāfija:

ESSENCE_course 1_Effective communication in the digital environment_EN