Gadījuma Izpēte. Komandas darbs, izmantojot IKT rīkus

COVID - 19 ierobežojumi ir stimulējuši darba pāreju no biroja uz attālināto vidi. Ir jāredz, kā sākt organizēt savu darba komandu un kā turpināt uzņēmuma darbību. Jums var būt tik daudz atklāto fronšu, ka nezinat, kā kontrolēt projektus, un zaudējat kontroli pār to progresu. No otras puses, tagad, kad nevar izmantot sanāksmju telpu vai sazināties ar savu komandu birojā, ir jādomā par kādu tiešsaistes rīku saziņai un komandas koordinēšanai, citādi projektu vadīšana būtu neiespējams uzdevums.

Visbeidzot, nespējot izmantot savu veco biroja kartotēkas sistēmu, kur visas mapes bija sakārtotas dokumentu skapī, ir jādomā par praktiskāku risinājumu, kas jūsu uzdevumu padarīs nedaudz vieglāku, kā arī būs nedaudz videi draudzīgāks un neizdrukās tik daudz papīra.

Lejupielādēt saturu:

Jautājumi :

  1. Kādus rīkus Jūs izmantotu sava uzņēmuma projektu vadības kontrolei?
  2. Kādus līdzekļus Jūs izmantotu komandas komunikācijai un koordinācijai?
  3. Kādu risinājumu Jūs apsvērtu dokumentu arhivēšanai?
Atbildes:
  1. Projektu vadībai es izmantotu tādus rīkus kā Asana, Project.co, nTask vai Teamwork.
  2. Komandas komunikācijai es izmantotu tādus saziņas un sadarbības rīkus kā Skype, Zoom vai Microsoft Teams.
  3. Šim nolūkam es izmantotu dokumentu pārvaldības rīkus kā DocuWare, M-Files vai LogicalDOC.

Atslēgvārdi:

IKT rīki, gudrā strādāšana, komandas darbs

Bibliogrāfija:

ESSENCE_course 2_ Teamwork through ICT tools TIC_EN