Tečaj. Rješavanje složenih problema. Alati i praktični primjeri

Svrha ovog materijala za obuku je educirati primatelje vještina prepoznavanja problema, kao i pravilnog kategoriziranja prema stupnju složenosti, te odrediti aktivnosti usmjerene na njihovo rješavanje. Osim sadržaja koji gradi odgovarajuće temelje za razvoj vještina u rješavanju složenih problema, kolegij je opremljen alatima za njihovu identifikaciju, kao i alatima za njihovo rješavanje. Osim toga, tečaj je upotpunjen studijama slučaja, alatom za samoprocjenu i rječnikom ključnih riječi. Tečaj stvara opsežan materijal za izgradnju znanja o rješavanju složenih problema i njegovu praktičnu primjenu.

   Pustite audio
Preuzmite sadržaj: