Enhance Soft Skills to Nurture Competitiveness and Employability

Обучителните модули на проект ESSENCE са вече налични на седем езика!

Проектът ESSENCE реализира една от най-важните си задачи: обучителните материали, разработени от партньорите  по проекта, са достъпни на платформата на проекта на седем езика (английски, полски, хърватски, италиански, латвийски, български и испански). Материалите са напълно безплатни и налични на следния линк: https://projectessence.eu/toolkits.php

Проектът ESSENCE е специфичен отговор на нуждите на пазара на труда, съобразен с интересите на студенти, специалисти по човешки ресурси и работодатели. Обучението по международния проект ESSENCE се състои от 7 модула, фокусирани върху най-желаните меки умения, идентифицирани в рамките на втория етап на проекта. Те са съобразени с работната заетост в страните в ЕС и включват: координиране с другите, креативност, емоционална интелигентност, преценка и вземане на решения, решаване на сложни проблеми, критично мислене и когнитивна гъвкавост.

Всеки от модулите за обучение включва обучителна програма, казуси, най-добри практики, тестове за самооценка и игра за вземане на решение. Тези елементи са разработени конкретно по съответната тема, като се дават възможност на потребителя да провери знанията си по обучителните курсове на ESSENCE по един иновативен и динамичен начин. Учебните модули са структурирани в различни дидактически единици и раздели, а проектната платформа осигурява лесна и интуитивна навигация за потребителя.

Всеки модул включва също ключови думи, описание и учебни цели.

Обученията по ESSENCE са също така достъпни за изтегляне в PDF и PPT формат и включват списък с препратки и опция за аудио възпроизвеждане, за да се гарантира достъпността за всички потребители.

ESSENCE е проект, съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейската комисия, включващ осем партньори от седем държави (Полша, Хърватия, Италия, Белгия, Латвия, България и Испания) с различен опит и компетенции.

Проектът ESSENCE има за цел да подобри възможностите за заетост на студентите чрез стимулиране на развитието на меките им умения. Целта на проекта е да увеличи максимално ангажираността им в пазара на труда чрез предлагане на пътища за професионално развитие, които надхвърлят обученията в рамките на висшето образование. Курсовете са разработени от  гледната точка на работодателите с оглед потребностите на пазара, за да отговорят на очакванията на предприемачите и набиращите персонал по отношение на най-желаните меки умения.

За допълнителна информация за ESSENCE:

Website: http://projectessence.eu/ 

Facebook: https://www.facebook.com/projectessence.eu/  

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCBkiHG_WcmI0x7lBCknLwPA