Projekt ESSENCE bliži se kraju: izlazak u javnost radi većeg utjecaja.

Projekt ESSENCE je, od samog početka, jedinstveni pokušaj kreiranja platforme i alata za razvoj mekih vještina u svrhu povećanja zapošljivosti. Projekt ulazi u završnu fazu kada se finaliziraju sve aktivnosti kako bi se osigurao očekivani učinak projekta. Svi planirani materijali  su razvijeni i javno dostupni na svih 7 jezika projekta. Osim dostupnosti, projektni tim se potrudio da nastavni materijali budu atraktivni i jednostavni za korištenje. Materijali i alati su nadopunjeni privlačnim animacijama koje su postavljene na web stranicu projekta te su dostupne i na Youtube-u.

Uz atraktivne komponente projekta razvijen je i ozbiljan sadržaj. To uključuje izvješće o validaciji (smjernice za prihvaćanje i provedbu), kao i manifest razvoja mekih vještina. Oba su dokumenta razvijena tako da predstavljaju naučene lekcije u smislu sadržaja, kao i iskustva tijekom razvoja različitih komponenti projekta. Rad na ovim materijalima proveden je na međunarodnoj razini čime se maksimizirala prikladnost za svaku pojedinu državu koja sudjeluje u projektu. Eksplicitne i implicitne lekcije, koje je projektni tim kroz projekt naučio, uzete su u obzir kako bi se osigurala maksimalna izvedivost za različite kontekste koji mogu biti prisutni u državama članicama EU.

S obzirom na važnost i aktualnost projekta, ključno je osigurati kratkoročni i dugoročni učinak. Kratkoročni učinak je u velikoj mjeri već operativan putem alata i drugih materijala. Kako bi se osigurala distribucija postignutih rezultata, svi partneri pripremaju posebne multiplikativne događaje koji će se održati tijekom listopada 2022. Ti događaji imaju za cilj promovirati ishode projekta različitim skupinama dionika: poduzećima, obrazovnim institucijama, studentima i drugim ciljnim skupinama. Osim toga, važno je prikupiti povratne informacije o različitim komponentama projekta. Povratne informacije se mogu smatrati važnim preduvjetom za osiguranje dugoročnog učinka. Očekuje se da će projekt ESSENCE imati brojne izvedenice (spin-off) koje će razvoj mekih vještina podići na novu razinu. Prikupljanje povratnih informacija koristit će se za daljnje prilagođavanje različitih alata, povećanje njihove upotrebljivosti i povećanje učinkovitosti učenja. Iako je bilo koja vrsta „spin-offa“ dobrodošla i korisna, zasad vodeću ulogu ima postojeće partnerstvo projekta ESSENCE. Dobra vijest je da već postoje neke ideje i planovi za razvijanje postojeće ideje. Stoga ostanite s nama i povežite se s ESSENCE-om.