Primjer Dobre Prakse. TRACK-VET

Razvijanje, ocjenjivanje i potvrđivanje transverzalnih ključnih kompetencija u formalnom početnom i kontinuiranom strukovnom obrazovanju i osposobljavanju

Glavni cilj projekta TRACK-VET je pružiti potporu temeljenu na dokazima agencijama EU-a, nacionalnim vladama i ključnim dionicima uključenim u osmišljavanje i provedbu politika razvoja, procjene i validacije transverzalnih ključnih kompetencija u formalnom sustavu strukovnog obrazovanja.

To će učiniti:

  • analizirajući sustavna rješenja, praksu koja se primjenjuje u šest europskih zemalja kao i mišljenja ključnih dionika
  • razvoj sinteznog izvješća koje sadrži modelna rješenja, prakse i preporuke.

Projekt TRACK-VET definira transverzalne ključne kompetencije (TKC) kao podskupinu od 8 ključnih kompetencija definiranih u Preporuci Vijeća iz 2006./2018., a to su: učenje učiti, društvene i građanske kompetencije, inicijativa i poduzetništvo te kulturna svijest i izraz.

Online za pregled dionika dostupni su opisi ishoda učenja koji se odnose na transverzalne ključne kompetencije u sustavima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (za zemlje predstavljene projektom) od kojih se jedan odnosi isključivo na kritičko razmišljanje:

Repozitorij ishoda učenja koji opisuju TKC. TRACK-VET projekt.xlsx

Preuzmite sadržaj:

Ključne riječi:

Kritičko razmišljanje

Bibliografija:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2017-1-PL01-KA202-038732

Od danas postoji impresivan broj EU sufinanciranih projekata označenih pod ključnom riječi “Kritičko razmišljanje”. Na primjer, rezultati s platforme rezultata projekta E+ navode gotovo 6.900 međunarodnih projekata.

Ovako velik uzorak studija slučaja predstavlja i priliku i izazov. Prilika jer imamo mnogo studija slučaja za izvještavanje čitatelja za daljnji izvor reference, izazov jer povećava složenost u odabiru onih koji bi mogli biti relevantni za stvarni radijus utjecaja ESSENCE-a.

Međutim, nakon primjene nekoliko filtara na naše istraživanje, uspijevamo prikupiti kratak uzorak inicijativa koje su smislene i koherentne našim ciljevima. Sve informacije ekstrapoliraju se izravno iz snimke dostupne na platformi.