Primjer Dobre Prakse. Emocionalna inteligencija na tržištu rada

Cilj projekta:

  • Poboljšati kvalitetu obrazovne prakse savjetnika, korištenjem online testova/vodiča ili sesija podučavanja kako bi se olakšalo upravljanje emocionalnim procesima u učionici.
  • Razviti inovativne nastavne resurse za osposobljavanje strukovnih edukatora u emocionalnim kompetencijama.
  • Razviti interaktivnu platformu s virtualnim prostorima za samoprocjenu emocionalnih kompetencija, sukreaciju i širenje obrazovnih materijala, razmjenu ideja i metodologija itd.
  • Testirajte kvalitetu dobivenih proizvoda konzultirajući dionike, pridružene partnere i neizravne ciljne skupine.
  • Širite projekt na lokalnoj/regionalnoj/nacionalnoj i međunarodnoj razini koristeći prednosti mreže partnera.

Konačni cilj ovog projekta je poboljšati kvalitetu procesa poučavanja i učenja razvijanjem kompetencija emocionalnih vještina među savjetnicima u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju kako bi se učinkovito uhvatili u koštac sa specifičnim karakteristikama ciljne skupine (tj. učenika strukovnog obrazovanja).

Obuka emocionalnih vještina za strukovne savjetnike poboljšat će njihovu profesionalnu praksu, poboljšat će njihova očekivanja da budu uspješni u poučavanju ciljne skupine te će pozitivno utjecati na profesionalni razvoj i buduću karijeru.

Preuzmite sadržaj:

Ključne riječi:

Emocionalna inteligencija

Bibliografija:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-IT01-KA202-007474

Konzultirajući platformu rezultata E+ projekta, primijetili smo da je ukupan broj financiranih projekata uključujući meta-riječ “Emocionalna inteligencija” 1148.

Nakon dubinske procjene i analize, ekstrapolirali smo nekoliko inicijativa koje se bave istim opsegom/domenom (ili sličnim) kojima se bavi ESSENCE. Resursi koje osiguravaju ovi projekti mogu biti od značajne važnosti za ESSENCE ciljne skupine iz nekoliko perspektiva budući da predstavljaju daljnje referentne platforme za izgradnju njihovih kapaciteta i profesionalni razvoj, te raznolike izvore prilika za obuku.

Informacije o projektu koje izvještavamo iznad ekstrapolirane su iz opisa prijedloga objavljenog na platformi rezultata projekta