Studija Slučaja. Razvoj soft vještina studenata s naglaskom na interkulturnu komunikaciju i vještine vođenja

Identificirana potreba: premošćivanje jaza u razvoju mekih vještina u visokom obrazovanju (HE)

Zadatak: Radite u Međunarodnom uredu svog sveučilišta i odgovorni ste za daljnju internacionalizaciju i digitalizaciju sveučilišnih programa s ciljem poboljšanja izgleda zapošljivosti studenata na kontinuirano globaliziranom tržištu rada, a posebice razvoja interkulturalnih komunikacijskih vještina i vodstva. Imate nekoliko ideja u tom smislu. Jedan od vaših prioriteta je surađivati ​​s drugim Erasmus+ sveučilištima (koristeći financiranje EU projekata) kako biste umnožili učinak i pružili strukturirane mogućnosti za rad u međunarodnim timovima (studenti/predavači/administrativno osoblje). Morate uzeti u obzir suradnju s poduzećem s obzirom na bolje mogućnosti zapošljavanja za studente.

Zapišite svoje ideje u naznake.

Preuzmite sadržaj:

Pitanja:

Podijelite svoje ideje sa svojim kolegama u sesiji razmišljanja. Zatim donesite grupnu odluku, koristeći odabranu metodu odlučivanja, npr. DECIDE:

D

Define the problem

E

Establish the criteria

C

Consider all the alternatives

I

Identify the best alternative

D

Develop and implement a plan of action

E

Evaluate and monitor the solution

Na kraju usporedite svoj prijedlog s primjerom koji se temelji na praksi u predloženim odgovorima.

Odgovori:

Definiranje problema: Premošćivanje jaza u razvoju mekih vještina stavljanjem naglaska na interkulturalnu komunikaciju i razvoj vještina vođenja, postizanje rezultata kao što su veća motivacija i veća zapošljivost diplomanata na kontinuirano globaliziranom tržištu rada.

Utvrđivanje kriterija: internacionalizacija, digitalizacija, strukturirane isplative prilike za međunarodnu suradnju, znanstveni pristup identificiranju nedostatka vještina (fokus na interkulturalnu komunikaciju i vodstvo), održivost.

Ovisno o unosu članova grupe, vjerojatno ćete identificirati nekoliko alternativa, odabrati najbolju opciju i plan djelovanja, kao i uspostaviti mehanizme za evaluaciju rezultata.

Usporedite svoje rezultate sa sljedećim primjerom iz stvarnog života:

Kratak opis

PROMINENCE (Promicanje svjesnih susreta kroz interkulturalnu kompetenciju i iskustvo, 2017.-2020.) međunarodni je projekt sufinanciran od strane Erasmus+ programa Strateška partnerstva u visokom obrazovanju. Projekt strateškog partnerstva jača veze između partnerskih sveučilišta, studenata i malih i srednjih poduzeća kao potencijalnih poslodavaca. Nudi rezultate koji pomažu u razvoju interkulturalne kompetencije, poslovnih vještina i vještina vođenja zaposlenika malih i srednjih poduzeća, studenata poslovanja i članova fakulteta.

PROMINENCE timovi sa sedam EU sveučilišta: Aschaffenburg (Njemačka), Ekonomsko sveučilište u Bratislavi (Slovačka), Debrecen (Mađarska), Katowice (Poljska), Mont Blanc Savoie (Francuska), Seinäjoki (Finska) i Ekonomsko sveučilište u Varni (Bugarska), završili su projekt, koji je izvrstan primjer internacionalizacije visokog poslovnog obrazovanja.

To je inicijativa vođena istraživanjem (tj. ispunjava kriterij znanstvenog pristupa) usmjerena na poboljšanje angažmana učenika kroz iskustveno učenje uz istovremeno povećanje njihovih izgleda za zapošljavanje. Istraživanje je uključivalo 3 velike ankete (s poslovnim subjektima, studentima i predavačima iz 7 zemalja EU. (Vidi odjeljak s referencama). Razvijanje mekih vještina učenika na smislen način osigurava se korištenjem: 1/ PROMINENCE Interactive OEPR (platforma otvorenih obrazovnih resursa), koja osigurava isplativost i 2/ studentskih međunarodnih radionica (3+ Intenzivna programa), koje pružaju strukturirane mogućnosti za rad u međunarodnih timova.

Ključne aktivnosti i oblici podrške mekim vještinama i zapošljivosti u visokom obrazovanju:

Dani karijere na partnerskim sveučilištima; specijalizirani IP (intenzivni programi) – koji uključuju predstavnike svih 7 partnerskih sveučilišta (studenti i akademsko osoblje) u okviru projekta (vidi odjeljak o referencama za IP); novi kolegiji uvedeni na sveučilištima, npr. „Interkulturalna komunikacija i vodstvo”, koristeći PROMINENCE Interactive kao primarni izvor (isplativost i multiplicirajući učinak na 7 sveučilišta); tečajevi mekih vještina koji se nude malim i srednjim poduzećima.

Održivost je dodatno osigurana nakon završetka projekta korištenjem drugih mogućnosti, npr. Dukenet godišnjim međunarodnim događanjima ili korištenjem formata najuspješnijeg internetskog intenzivnog programa PROMINENCE 'Practicing Cultural Intelligence across Cultures'. Dukenet je konzorcij od 17 sveučilišta u EU, koji godišnje pruža nekoliko međunarodnih studentskih događaja: strukturirane mogućnosti za studente za razvoj različitih vještina: stvarni/disperzni timski rad, rješavanje problema, kulturna i emocionalna inteligencija primijenjena u poslovnom kontekstu, kreativnost, donošenje odluka, pregovori, prezentacija vještina.

Rezultati i ishodi: Vrlo pozitivne povratne informacije. Bliska interakcija između visokog obrazovanja i malih i srednjih poduzeća.

Ključni čimbenici uspjeha u provedbi ove inicijative: Osiguravanje održivosti ključno je za pružanje redovitih intenzivnih programa, razvijanje vještina zapošljivosti učenika. Pozivanje predavača iz poduzeća. Razvoj praktičnih vještina.

Ključne riječi:

HE policy implementacija, interkulturalna komunikacija, razvoj kompetencija u različitim zemljama, vodstvo, soft skills, alat za donošenje o&

Bibliografija:

PROMINENCE OERP:

  • https://www.prominenceproject.eu/index.php/prominence-interactive/study-guide/study-module/interactive-lessons/

 

PROMINENCE surveys:

  • Students’ Survey – Intercultural Competences: Importance, Self-assessment and Instruments of Development, written by Stéphane Ganassali, IAE University Mont Blanc Savoie
  • Survey on European Companies, written by Stéphane Ganassali, IAE University Mont Blanc Savoie
  • Intercultural Competence, An Academic Perspective, written by Diana Miteva, Kristana Ivanova, Petar Petrov, University of Economics - Varna

 

Three Intensive Training Programmes for over 120 project partner university students from Europe, Africa, Northern and Southern America:

  • Different Worlds, Different Languages: Getting to Grips with Cultural Diversity
  • Managing and Leading in Different Cultures
  • Practising Cultural and Business Intelligence across Cultures

 

Sustainability is ensured through more internationalization and collaboration:

  • Dukenet Membership for University of Economics - Varna
  • https://ue-varna.bg/en/news/gold-medals-for-university-of-economics-varna-students-in-dukenet-spring-markstrat-challenge-2021/1021

 

Source for DECIDE decision-making tool:

  • Kristina Guo, The Health Care Manager, April 2008, Vol 27/2, p.118-127