ESSENCE trening u području soft vještina Ispitano, potvrđeno i potpuno dostupno online za besplatno korištenje!

Glavni cilj projekta ESSENCE je poboljšati zapošljivost za studente visokog obrazovanja kroz razvoj njihovih  soft vještina. ESSENCE je transnacionalni i međukulturalni projekt sufinanciran od strane Erasmus+ programa Europske komisije. Uključuje sedam organizacija iz sedam različitih zemalja EU-a koje predstavljaju mnoge različite interese obuhvaćene razmjerom i opsegom projekta: treći sektor i civilno društvo, privatni sektor i zapošljavanje, akademska zajednica i istraživanje. Od službenog pokretanja projekta, dva ključna rezultata osigurana naporima partnera su:

2. transnacionalna i međusektorska procjena soft vještina za zapošljivost – formalna isporuka drugog intelektualnog rezultata projekta „Mapiranje soft vještina za zapošljivost – najpoželjnije meke vještine među kandidatima za posao”, koji utvrđuje trenutno stanje mekih vještina - razvojni programi za mlade ljude na formalnoj i neformalnoj razini (dostupni na: https://projectessence.eu/mapping.php), najtraženije meke vještine na tržištu rada za zapošljavanje novih diplomanata i praznine u pružanju ciljano usmjerenih programa izgradnje kapaciteta 

1. [na temelju dokaza proizašlih iz gore navedenog] trening koji uključuje sedam modula, po jedan za svaku identificiranu vještinu, dodatno razrađenih u didaktičkim jedinicama kako bi se bolje olakšao proces učenja ciljnih skupina i isporuka materijala za trenere i nastavnike. Svaka organizacija koja je sudjelovala uključena je u proces razvoja modula obuke: uloge, odgovornosti i radno opterećenje podijeljeni su na temelju specifičnog znanja, stručnosti, pozadine i iskustva uključenih članova osoblja:

Sav materijal za obuku razvijen je na engleskom jeziku – zajedničkom radnom jeziku konzorcija – i kasnije preveden na sve nacionalne jezike koje predstavljaju zemlje koje sudjeluju u projektu. Ovo je olakšalo širenje i valorizaciju resursa za trening čak i među govornicima engleskog jezika koji nisu iskusni. Svaki modul treninga također je integriran s nizom povezanih studija slučaja, najboljih praksi i kvizova za samoprocjenu. Time se osigurava uravnotežena ponuda tehničkih/teorijskih referenci i operativnih/praktično usmjerenih uvida i inputa za osnaživanje učenika u pojedinoj vještini.

Tijekom posljednje razvojne faze, cijeli ESSENCE kurikulum treninga je pilotiran na 150 predstavnika ciljnih skupina (tj. studenti, novi diplomanti, kao i poslodavci i stručnjaci za ljudske resurse) za evaluaciju, procjenu i praćenje zadovoljstva partnera sa sadržajem, učincima i zaključcima obuke. Cijeli proces pilotiranja koordinirala je vodeća institucija partnerstva (Sveučilište za informacijsku tehnologiju i menadžment u Rzeszowu), a njihova je odgovornost bila osigurati sklad i zajedničko razumijevanje svake aktivnosti koja vodi do provedbe ovog specifičnog projektnog zadatka. Validacija nastavnih planova i programa osposobljavanja predviđena je dijeljenjem detaljnog internog plana (tj. Plana testiranja i validacije) među svim partnerima koji je dizajniran da pruži smjernice i reference za podršku svim partnerima.

Sve u svemu, na temelju internog izvješćivanja koje su podijelili partneri nakon završetka svojih pilot sesija, sve su institucije uspjele premašiti očekivanja ciljeva, a prepoznat je i učinak koji inicijative slične ESSENCE-u mogu proizvesti za njihov osobni (i profesionalni) razvoj, i više općenito, u slučaju stručnjaka, na razini ekosustava za dobrobiti EU tržišta rada.

Rezultati koji proizlaze iz faze validacije njegovat će skupinu zaključaka, preporuka i naučenih lekcija koje će partneri objediniti u drugom formalnom rezultatu ovog projekta – Smjernicama za iskorištavanje – osmišljenim kako bi se održala replikacija projekta ili slične inicijative. nadahnut njegovim razmjerom i opsegom, u srodnim područjima obrazovanja i osposobljavanja.

Za više o projektu posjetite: https://projectessence.eu/index.php