toolkit

Rīku kopums

Intelektuālo rezultātu trešā bloka uzmanības centrā ir ESSENCE Rīku kopums ar teorētisku un interaktīvu apmācības saturu, piem. būtiskāko praktisko nodarbību tēmu sarakstu, lēmumu pieņemšanas spēli, gadījumu izpēti (case studies), attīstošās izglītības labāko praksi un vārdnīcu. Trešā bloka rīku kopums vajadzībām, kas norādītas pieteikumā, aizpildot zināšanu un iemaņu trūkumu darba tirgū esošo kandidātu vidū. Visjaunāko datu analīze parāda, ka ir nepieciešams nodrošināt operacionālus un lietotājam draudzīgus mācību līdzekļus nākamajiem vadītājiem, kuri varētu tikt izslēgti no darba tirgus tādēļ, ka viņiem trūkst atbilstoši attīstītu sociālo iemaņu.

Apmācības satura izveidošana

Apmācības programmas saturs tiks izstrādāts katrai sociālajai iemaņai, kura tiks uzskatīta par būtisku kartēšanas procesa laikā, tas būs īss, skolotajiem/pasniedzējiem viegli izmantojams un intuitīvs lietotājiem.

Piemēram

  • materiālu tulkošana katra projekta partnera valodā;
  • katra partnera novadīts apmācības programmas pilotprojekts;
  • lēmumu pieņemšanas spēles izveidošana (lēmumu pieņemšanas biznesā procesa simulācija). Spēles saturu noteiks atbilstoši būtiskākajām sociālajām iemaņām, kas tiks definētas projekta intelektuālo rezultātu otrajā blokā;
  • Visiem pieejams simulāciju piedāvājums ESSENCE platformā, lai veicinātu mērķa grupu sasniegšanu un projekta rezultātu atdevi.