toolkit

Priručnik

Intelektualni output 3 usredotočen je na razvoj ESSENCE alata s teorijskim i interaktivnim sadržajem obuke, poput skupa temeljnih tema radionica, igara odlučivanja, studija slučaja, primjera dobre prakse razvojnog obrazovanja i pojmovnika. IO3 odgovara na potrebe navedene u prijavi ispunjavanjem obrazovne praznine među kandidatima koji su prisutni na tržištu rada. Analiza stanja pokazuje da postoji potreba za osiguravanjem operativnih i “user-friendly” resursa za osposobljavanje budućih menadžera koji bi mogli biti isključeni s tržišta rada zbog nedostatka adekvatno razvijenih mekih vještina.

Razvoj sadržaja obuke

Sadržaj obuke će se razvijati za svaku meku vještinu koja će se identificirati kao relevantna u procesu mapiranja te će biti kratak i jednostavan za korištenje nastavnicima i intuitivan za upravljanje korisnicima.

Npr.

  • prijevod materijala na jezik svakog partnera;
  • provođenje pilot obuke od strane partnera;
  • razvoj igre odlučivanja (simulacija procesa poslovnog odlučivanja). Sadržaj igre odredit će se u skladu s ključnim mekim vještinama definiranim na razini IO2;
  • uvođenje simulacija na slobodno dostupnoj ESSENCE platformi kako bi se povećao doseg i utjecaj projekta na ciljne skupine.