toolkit

Zestaw narzędzi

Rezultaty intelektualne efektu IO3 koncentrują się na opracowaniu zestawu narzędzi ESSENCE z teoretycznymi i interaktywnymi treściami szkoleniowymi, takimi jak: zestaw podstawowych tematów warsztatowych, gra decyzyjna, studia przypadków, najlepsze praktyki w zakresie edukacji rozwojowej oraz słownik. IO3 odpowiada na potrzeby określone we wniosku, wypełniając lukę edukacyjną zidentyfikowaną u osób wchodzących na rynek pracy. Z dotychczasowych analiz wynika, że istnieje potrzeba zapewnienia operacyjnych i przyjaznych dla użytkownika zasobów szkoleniowych dla przyszłych menedżerów, którzy mogą zostać wykluczeni z rynku pracy ze względu na brak odpowiednio rozwiniętych umiejętności miękkich.

Opracowanie treści szkoleniowych

Treść szkolenia zostanie opracowana dla każdej umiejętności miękkiej określonej jako istotna w procesie mapowania. Treści te będą krótkie i łatwe w zastosowniu przez nauczycieli a przy tym intuicyjne w zarządzaniu przez ich użytkowników.

Przykładowe charakterystyki treści szkoleniowych przedstawiają się następująco:

  • materiały zostaną przetłumaczone na język każdego partnera;
  • ich wdrożenie poprzedzi prowadzenie przez partnerów szkoleń pilotażowych;
  • w ramach materiałów powstanie gra decyzyjna (symulacja procesów podejmowania decyzji biznesowych). Treść gry zostanie ustalona zgodnie z kluczowymi umiejętnościami miękkimi zdefiniowanymi na poziomie IO2;
  • elementem opracowanego kontentu merytorycznego będzie wprowadzenie symulacji na ogólnodostępnej platformie ESSENCE w celu zwiększenia zasięgu i wpływu projektu na grupy docelowe.