Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /var/www/clients/client22/web122/web/includes/funciones.inc.php on line 59

Интелектуални резултати

Платформа с образователни ресурси

Проектът ESSENCE ще създаде своя платформа с образователни ресурси на свободен достъп, преведена на 7 езика, за да достигне до различни международни целеви групи.

Ключови меки умения

Ще се определят меките умения, които имат отношение към намиране на работа, като се уточнят тези меки умения, които са най-желани от рабодателите в ЕС.

Инструменти

Ще се разработи обучително съдържание (достъпно и лесно за ползване от преподавателите и интуитивно за ползване от потребителите) за всяко от определените меки умения.

Насоки

Те се състоят от две части: насоки за ползване на резултатите от проекта и манифест на меките умения.

Какво представлява ESSENCE

Чрез развиване на меките умения у студентите, проектът ESSENCE цели да увеличава възможностите им за намиране на работа. Проектът се стреми в пълна степен да приобщава студентите към пазара на труда, като им предлага варианти за професионално развитие, които надграждат заложените в традиционното висше образование.

Курсовете, предлагани по проекта ESSENCE, развиват най-търсените от работодателите меки умения и отговарят на изискванията на предприемачи и корпорации.

Продължете четенето

Новини


Notice: Undefined property: stdClass::$email in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 210

Notice: Undefined property: stdClass::$more_info in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 211
15_1_2021,06,04.06essencepressreleasewebsite.jpg

Уебстраницата на проект ESSENCE е вече достъпна

2021-06-04


Notice: Undefined offset: 46 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 47 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 48 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 49 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 50 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 51 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 52 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 53 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 54 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 55 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 56 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 57 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 58 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 59 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 60 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 61 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 62 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 63 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 64 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 65 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 66 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 67 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 68 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 69 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 70 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 71 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 72 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 73 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 74 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 75 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 76 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 77 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 78 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 79 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 80 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 81 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 82 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 83 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 84 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 85 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 86 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 87 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 88 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 89 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 90 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 91 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 92 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 93 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 94 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 95 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 96 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 97 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 98 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 99 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 100 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 101 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 102 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 103 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 104 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 105 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 106 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 107 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 108 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 109 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 110 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 111 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 112 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 113 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 114 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 115 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 116 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 117 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 118 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 119 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 120 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 121 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 122 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 123 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 124 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 125 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 126 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 127 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 128 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 129 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 130 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 131 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 132 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 133 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 134 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 135 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 136 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 137 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 138 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 139 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 140 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 141 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 142 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 143 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 144 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 145 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 146 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 147 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 148 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 149 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 150 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 151 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 152 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 153 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 154 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 155 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 156 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 157 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 158 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 159 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 160 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 161 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 162 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 163 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 164 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 165 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 166 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 167 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 168 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 169 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 170 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 171 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 172 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 173 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 174 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 175 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 176 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 177 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 178 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 179 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 180 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 181 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 182 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 183 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 184 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 185 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 186 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 187 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 188 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 189 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 190 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 191 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 192 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 193 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 194 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 195 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 196 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 197 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 198 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 199 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 200 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 201 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 202 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 203 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 204 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 205 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 206 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 207 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 208 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 209 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 210 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 211 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 212 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 213 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 214 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 215 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 216 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 217 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 218 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 219 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 220 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 221 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 222 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 223 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 224 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 225 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 226 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 227 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 228 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 229 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 230 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 231 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 232 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 233 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 234 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 235 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 236 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 237 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 238 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 239 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 240 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 241 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 242 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 243 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 244 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 245 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 246 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 247 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 248 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 249 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 250 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 251 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 252 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 253 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 254 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 255 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 256 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 257 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 258 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 259 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 260 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 261 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 262 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 263 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 264 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 265 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 266 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 267 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 268 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 269 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 270 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 271 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 272 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 273 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 274 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 275 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 276 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 277 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 278 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 279 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 280 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 281 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 282 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 283 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 284 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 285 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 286 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 287 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 288 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 289 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 290 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 291 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 292 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 293 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 294 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 295 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 296 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 297 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 298 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 299 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 300 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 301 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 302 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 303 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 304 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 305 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 306 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 307 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 308 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 309 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 310 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 311 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 312 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 313 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 314 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 315 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 316 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 317 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 318 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 319 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 320 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 321 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 322 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 323 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 324 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 325 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 326 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 327 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 328 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 329 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 330 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 331 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 332 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 333 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 334 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 335 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 336 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 337 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 338 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 339 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 340 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 341 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 342 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 343 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 344 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 345 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 346 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 347 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 348 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 349 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 350 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 351 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 352 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 353 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 354 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 355 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 356 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 357 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 358 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 359 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 360 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 361 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 362 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 363 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 364 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 365 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 366 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 367 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 368 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 369 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 370 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 371 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 372 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 373 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 374 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 375 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 376 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 377 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 378 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 379 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 380 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 381 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 382 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 383 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 384 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 385 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 386 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 387 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 388 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 389 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 390 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 391 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 392 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 393 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 394 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 395 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 396 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 397 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 398 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 399 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 400 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 401 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 402 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 403 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 404 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 405 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 406 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 407 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 408 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 409 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 410 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 411 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 412 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 413 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 414 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 415 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 416 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 417 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 418 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 419 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 420 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 421 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 422 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 423 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 424 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 425 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 426 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 427 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 428 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 429 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 430 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 431 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 432 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 433 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 434 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 435 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 436 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 437 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 438 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 439 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 440 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 441 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 442 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 443 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 444 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 445 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 446 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 447 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 448 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 449 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 450 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230
Проектът ESSENCE (Enhance Soft Skills to Nurture Competitiveness and Employability) цели да подобри възможностите за намиране на работа от страна на студентите чрез стимулиране развитието на меки умения. Целта на проекта е студентите да се реализират максимално на работния пазар като им се предлагат пътеки за професионално развитие, които надграждат структурираното университетско обучение.

Уебстраницата на проекта ESSENCE е вече достъпна онлайн (http://projectessence.eu/), като предоставя информация за целите, дейностите и резултатите от проекта. Платформата ще съдържа цялата информация по проекта, продукти и резултати.

Платформата с образователни ресурси на свободен достъп, разработена от IWS (Internet Web Solutions), ще бъде постоянно обновявана от партньорите по проекта по време на изпълнението му.

Уебстраницата на проекта ESSENCE е достъпна на седем езика (английски, полски, хърватски, италиански, латвийски, български и испански) и се състои от няколко раздела.

Основните раздели на уебстраницата са следните:

НАЧАЛО: Разделът въвежда ползвателите на платформата като очертава четири основни резултата от проекта:


Платформа с образователни ресурси
Ключови меки умения
Инструменти
Насоки


ПРОЕКТ: Чрез развиване на меки умения у студентите, проектът ESSENCE цели да увеличава възможностите им за намиране на работа. Проектът се стреми в пълна степен да приобщава студентите към пазара на труда, като им предлага варианти за професионално развитие, които надграждат заложените в традиционното висше образование. Курсовете, предлагани по проекта ESSENCE, отговарят на изискванията на предприемачи и корпорации и развиват тези меки умения, които са най-търсените от работодателите.

ПАРТНЬОРИ: Разделът описва партньорите по проект ESSENCE.

ПЛАТФОРМА С ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ НА СВОБОДЕН ДОСТЪП: Проектът ESSENCE ще създаде своя платформа с образователни ресурси на свободен достъп, преведена на 7 езика, за да се достигне до различни международни целеви групи: както студенти, обучители и преподаватели в сферата на заетостта, така и бизнес консултанти с голям опит в областта на човешките ресурси и връзките с обществеността, наред с предприемачи и директори на компании.

КЛЮЧОВИ МЕКИ УМЕНИЯ: Интелектуален резултат 2 цели да осъществи връзката между меките умения и по-добрите възможности за намиране на работа. Определят се меките умения, най-желани от страна на работодателите в ЕС. Това ще се извърши чрез анализ на източниците и основно проучване (100 въпросника, изпратени до компании от частния сектор и до бизнес асоциации) и последващо определяне на 4-5 меки умения, най-желани по отношение на кандидатите за работа. Проектът ESSENCE е специфичен отговор на нуждите на пазара на труда, които съответстват на интересите на студентите, на специалистите по човешки ресурси и на работодателите.

ИНСТРУМЕНТИ: Интелектуален резултат 3 отговаря на нуждите, посочени в кандидатурата на проекта, като запълва образователните различия между кандидатите на пазара на труда. Съвременният анализ показва, че е необходимо да се предлагат лесни за ползване ресурси за обучение на бъдещите мениджъри, които не са намерили място на пазара на труда поради липса на адекватно развити меки умения.

НАСОКИ: Интелектуален резултат 4 се състои от два компонента: насоки за използване на резултатите от проекта и резултатите извън обхвата на партньорството, включително неговия географски обхват. Насоките ще имат за цел да интегрират материалите по проекта и да продължат разпространението им след края на съфинансирането по програма Еразъм +; манифест за меки умения, насочен към университетите с оглед на увеличаване на заетостта на студентите и приобщаването им в бизнес общността.

РЕЧНИК: Речникът ще дефинира и обяснява основните термини, свързани с меките умения.

НОВИНИ: Новините ще отразяват новостите  по проекта ESSENCE.

АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ: Целта е да се включат колкото се може повече асоциирани партньори, които да разпространяват информация за проекта ESSENCE сред крайни потребители, целеви групи, широката общественост и всички, които биха се ползвали от резултатите и продуктите на проекта.

Екипът на проекта ESSENCE към ИУ-Варна  активно допринася за постигане на целите на проекта и разпространението на резултатите му. В момента екипът извършва проучване на развитието на меки умения с оглед на пазара на труда в България чрез анкетиране на представители на местни компании и чрез проучване на добрите практики. Подготвянето на обзорен доклад  с фокусиране върху добрите практики ще придаде допълнителна стойност на проекта. На следващ етап екипът ще разработи  обучителни инструменти в партньорство с останалите партньори по проекта и ще предлага обучения съобразени с конкретните ползватели.

Проектът ESSENCE се управлява от осем партньори от седем страни (Полша, Хърватия, Италия, Белгия, Латвия, България и Испания), всеки с различен профил, и се съфинансира от програмата на ЕС „Еразъм +“.

Допълнителна информация за ESSENCE и ИУ-Варна:

http://projectessence.eu/

https://www.facebook.com/Essence-107956864669490/

https://www.youtube.com/channel/UCBkiHG_WcmI0x7lBCknLwPA

https://www.ue-varna.bg/

Прочетете още...

Notice: Undefined property: stdClass::$email in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 210

Notice: Undefined property: stdClass::$more_info in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 211
9_1_essence_logo_hd_muy-grande.jpg

ОБВЪРЗВАНЕ НА МЕКИТЕ УМЕНИЯ С НАМИРАНЕНО НА РАБОТА: ОФИЦИАЛНО СТАРТИРА ПРОЕКТ ESSENCE

2021-02-17


Notice: Undefined offset: 17 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 18 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 19 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 20 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 21 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 22 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 23 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 24 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 25 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 26 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 27 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 28 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 29 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 30 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 31 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 32 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 33 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 34 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 35 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 36 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 37 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 38 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 39 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 40 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 41 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 42 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 43 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 44 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 45 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 46 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 47 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 48 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 49 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 50 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 51 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 52 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 53 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 54 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 55 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 56 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 57 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 58 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 59 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 60 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 61 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 62 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 63 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 64 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 65 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 66 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 67 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 68 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 69 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 70 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 71 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 72 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 73 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 74 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 75 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 76 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 77 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 78 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 79 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 80 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 81 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 82 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 83 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 84 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 85 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 86 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 87 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 88 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 89 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 90 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 91 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 92 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 93 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 94 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 95 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 96 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 97 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 98 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 99 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 100 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 101 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 102 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 103 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 104 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 105 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 106 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 107 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 108 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 109 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 110 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 111 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 112 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 113 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 114 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 115 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 116 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 117 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 118 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 119 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 120 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 121 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 122 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 123 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 124 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 125 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 126 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 127 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 128 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 129 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 130 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 131 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 132 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 133 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 134 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 135 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 136 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 137 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 138 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 139 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 140 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 141 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 142 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 143 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 144 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 145 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 146 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 147 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 148 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 149 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 150 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 151 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 152 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 153 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 154 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 155 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 156 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 157 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 158 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 159 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 160 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 161 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 162 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 163 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 164 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 165 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 166 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 167 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 168 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 169 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 170 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 171 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 172 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 173 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 174 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 175 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 176 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 177 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 178 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 179 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 180 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 181 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 182 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 183 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 184 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 185 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 186 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 187 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 188 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 189 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 190 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 191 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 192 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 193 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 194 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 195 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 196 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 197 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 198 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 199 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 200 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 201 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 202 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 203 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 204 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 205 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 206 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 207 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 208 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 209 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 210 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 211 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 212 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 213 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 214 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 215 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 216 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 217 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 218 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 219 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 220 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 221 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 222 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 223 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 224 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 225 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 226 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 227 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 228 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 229 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 230 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 231 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 232 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 233 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 234 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 235 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 236 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 237 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 238 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 239 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 240 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 241 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 242 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 243 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 244 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 245 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 246 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 247 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 248 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 249 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 250 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 251 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 252 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 253 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 254 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 255 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 256 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 257 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 258 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 259 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 260 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 261 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 262 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 263 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 264 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 265 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 266 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 267 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 268 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 269 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 270 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 271 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 272 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 273 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 274 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 275 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 276 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 277 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 278 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 279 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 280 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 281 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 282 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 283 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 284 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 285 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 286 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 287 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 288 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 289 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 290 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 291 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 292 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 293 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 294 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 295 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 296 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 297 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 298 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 299 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 300 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 301 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 302 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 303 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 304 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 305 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 306 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 307 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 308 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 309 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 310 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 311 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 312 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 313 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 314 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 315 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 316 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 317 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 318 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 319 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 320 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 321 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 322 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 323 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 324 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 325 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 326 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 327 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 328 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 329 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 330 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 331 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 332 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 333 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 334 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 335 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 336 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 337 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 338 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 339 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 340 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 341 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 342 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 343 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 344 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 345 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 346 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 347 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 348 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 349 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 350 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 351 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 352 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 353 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 354 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 355 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 356 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 357 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 358 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 359 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 360 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 361 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 362 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 363 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 364 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 365 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 366 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 367 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 368 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 369 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 370 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 371 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 372 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 373 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 374 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 375 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 376 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 377 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 378 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 379 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 380 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 381 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 382 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 383 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 384 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 385 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 386 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 387 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 388 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 389 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 390 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 391 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 392 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 393 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 394 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 395 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 396 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 397 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 398 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 399 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 400 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 401 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 402 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 403 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 404 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 405 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 406 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 407 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 408 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 409 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 410 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 411 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 412 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 413 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 414 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 415 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 416 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 417 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 418 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 419 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 420 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 421 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 422 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 423 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 424 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 425 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 426 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 427 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 428 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 429 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 430 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 431 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 432 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 433 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 434 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 435 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 436 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 437 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 438 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 439 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 440 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 441 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 442 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 443 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 444 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 445 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 446 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 447 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 448 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 449 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230

Notice: Undefined offset: 450 in /var/www/clients/client22/web122/web/index_bg.php on line 230
На 17 февруари 2021 г., Консорциумът проведе първата онлайн среща по проекта ESSENCE (Enhance Soft Skills to Nurture Competitiveness and Employability), съфинансиран по програмата Еразъм + на Европейската комисия, който обединява 7 партньори от 7 различни страни (България, Белгия, Хърватия, Италия, Латвия, Полша и Испания).

Първоначалната среща, с домакин Университета за информационни технологии и управление (Жешов , Полша), бе планирана да се проведе в Брюксел, но впоследствие бе организирана онлайн поради ограниченията на пандемията от COVID-19.

Целта на проекта ESSENCE е да подобрява възможностите на студентите за намиране на работа чрез развитието на меките им умения. Студентите в пълна степен се приобщават към пазара на труда, като им се предлагат възможности  за професионално развитие чрез обучения в областта на меките и „нематериални” умения. Проект ESSENCE разработва и прилага гъвкава учебна програма: потребителите могат да получават достъп и да използват обучения „при поискване“ и „при необходимост“, за да подобряват грамотността си в областта на меките умения и да увеличават възможностите си за професионалното израстване.

Още през 2016 анализатори на Световния икономически форум предвиждат до 2020 да се извърши драстична промяна в „топ 10-те умения“ от значение при намиране на работа, при набиране на персонал, за кариерно развитие и за конкурентност на бизнеса. Според доклада, току-що завършили и настоящи студенти все повече ще се конкурират на пазара на труда в зависимост от своите меки умения, а не толкова заради техническите си компетенции ...

Изводите на Световния икономически форум се потвърждават и от многобройни международни и академични източници, които безусловно подчертават значението на меките умения за намиране на работа в следващото десетилетие.

Поради това, през следващите две години ESSENCE ще развива нематериални и меки умения сред студентите (като напр. инициативност, критическо мислене, креативност и управление на хора), за да подобрява тяхната конкурентност на пазара на труда; иновативната методология на проекта разчита на подходите за търсене „при поискване“ и търсене „отдолу нагоре“. Партньорите ще следват тези подходи при създаването на няколко стратегически резултата от проекта:

1. Онлайн интерактивна платформа (Платформа с образователни ресурси на свободен достъп) в многоезична версия
2. Транснационален доклад, очертаващ „най-търсените“ меки умения на пазара на труда в ЕС (кабинетно проучване, наред с проучване сред 100 работодатели)
3. Онлайн бизнес речник, който да се използва от студентите както като справочник за понятията, така и като ориентир за видовете меки умения

4. Изработени по поръчка обучителни курсове, свързани с развиване на меки умения за намиране на работа

5. Събития за популяризиране на проекта в страните на участниците и постигане на международна известност на проекта.

В допълнение, партньорите предвиждат резултатите от проекта да бъдат сведени до достояние на аудитория от общо над 4 милиона контакта, като това е приблизителен брой, изчислен въз основа на ангажираността на обществеността чрез офлайн и онлайн комуникация.

Прочетете още...