Intelektualni outputi

OER platforma

U sklopu projekta Essence izgradit će se OER platforma koja će biti prevedena na 7 jezika kako bi se dosegle različite međunarodne ciljne skupine.

Mapiranje

Namjera je povezati meke vještine (soft skills) i zapošljivost. Mapiranje najpoželjnijih mekih vještina među poslodavcima u EU zemljama.

Priručnik

Razvit će se sadržaj za usavršavanje (kratak, jednostavan za korištenje za nastavnike i intuitivan za upravljanje korisnicima) za svaku meku vještinu identificiranu kao relevantnu u procesu mapiranja.

Smjernice

Sastoje se od dvije komponente: smjernica za korištenje rezultata projekta i manifesta mekih vještina.

Što je essence?

Projektom ESSENCE namjeravaju se poboljšati mogućnosti zapošljavanja studenata iz sustava visokog obrazovanja poticanjem razvoja mekih vještina. Cilj projekta je maksimizirati njihov angažman na tržištu rada kroz ponudu stručnog razvoja koji nadilazi formalno usavršavanje u visokom obrazovanju.

Kako bi ispunili očekivanja poduzetnika i regrutera vezana uz najpoželjnije meke vještine, tečajevi se temelje na perspektivi poslodavaca izvedenoj iz potražnje.

Nastavite čitati

Novosti

25_1_tpm_24_06_screen_participants.jpg

Razvijanje mekih vještina u cilju povećanja konkurentnosti i zapošljivosti (ESSENCE): Centar CREDO sudjelovao na drugom transnacionalnom sastanku projekta ESSENCE

2021-06-24

24. lipnja 2021. predstavnica istraživačkog centra CREDO Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku sudjelovala je na drugom transnacionalnom sastanku projekta ESSENCE koji je zbog COVID-19 ograničenja održan u online okruženju. 

Na sastanku su prezentirane dosadašnje aktivnosti mapiranja stanja, alata i primjera dobre prakse u području soft (mekih) vještina.  Tijekom prve faze provedbe cilj ESSENCE konzorcija bio je analizirati meke vještine i njihovu ulogu u zapošljivosti kao i izraditi pregled trendova, regulatornog okvira, kvalitativnih i kvantitativnih pokazatelja u razvoju mekih vještina. 

Cilj je ESSENCE projekta poboljšati zapošljivost studenata razvijanjem njihovih mekih vještina te  maksimizirati njihov angažman na tržištu rada kroz obuku i obrazovanje o mekim vještinama. ESSENCE razvija i primjenjuje fleksibilan model učenja: korisnici mogu pristupiti i iskoristiti obuku "na zahtjev" i "prema potrebi" kako bi se profesionalno razvili unaprjeđenjem mekih vještina. Centar za istraživanje digitalne transformacije CREDO Sveučilišta u Dubrovniku partner je na Projektu te aktivno sudjeluje u sveobuhvatnom mapiranju mekih vještina koje se traže na tržištu rada te identificiranju najboljih alata i praksi u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji.

Projekt je sufinanciran iz Erasmus+ programa Europske unije, a povezuje sedam partnera iz sedam različitih država (Bugarska, Belgija, Hrvatska, Italija, Latvija, Poljska i Španjolska) s bogatim projektnim iskustvom na nacionalnoj i europskoj razini. Informacije o ciljevima, aktivnostima i rezultatima projekta dostupne su na mrežnoj stranici projekta http://projectessence.eu/

Ostale informacije o ESSENCE projektu i drugim aktivnostima Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku dostupne su na: 

Mrežna stranica: http://projectessence.eu/ 

Facebook: https://www.facebook.com/projectessence.eu/ 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCBkiHG_WcmI0x7lBCknLwPA

Mrežna stranica:      
https://www.unidu.hr/epe/ 
https://credo.unidu.hr/index.php/en/

Facebook: https://www.facebook.com/UNIDUcro/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC1-XE5pU7yYigYERsxD3XqQ

Linkedin: https://www.linkedin.com/school/unidu-cro/

Instagram: https://www.instagram.com/sveucilisteudubrovniku/?hl=en

Twitter: https://twitter.com/uniducro?lang=en

Pročitajte više...
18_1_website-opening.jpg

Razvijanje mekih vještina u cilju povećanja konkurentnosti i zapošljivosti: Pokrenuta je mrežna stranica projekta ESSENCE

2021-05-14

Namjera je projekta ESSENCE poboljšati zapošljivost studenata potičući razvoj njihovih mekih vještina. Cilj je projekta maksimizirati aktivnost studenata na tržištu rada te im ponuditi oblik profesionalnog razvoja izvan okvira formalnog obrazovanja. Kako bi se ostvarila očekivanja poduzetnika o najvažnijim mekim vještinama kandidata za posao, kroz projekt će se razviti moduli utemeljeni na perspektivi poslodavaca te njihovoj potražnji.

Mrežna stranica projekta ESSENCE dostupna je na http://projectessence.eu/ te daje informacije o ciljevima, aktivnostima i rezultatima projekta. Platforma će sadržavati sve projektne informacije, isporučevine i outpute. 

OER platforma, koju će izraditi IWS (Internet Web Solutions), kontinuirano će se ažurirati kroz cijelo vrijeme trajanja projekta

Mrežna stranica projekta ESSENCE dostupna je na sedam jezika: engleskom, poljskom, hrvatskom, talijanskom, latvijskom, bugarskom i španjolskom, a sastoji se od nekoliko dijelova koji su dostupni svim korisnicima. 

Glavni dijelovi mrežne stranice su:

Početna stranica: dio koji uvodi korisnika u ESSENCE platformu naglašavajući četiri glavna rezultata projekta:
-    OER platformu
-    Mapiranje
-    Alate
-    Smjernice 

Projekt:  Projekt ESSENCE nastojat će se poboljšati zapošljivost studenata kroz razvijanje njihovih mekih vještina. Cilj je projekta maksimizirati njihovu aktivnost na tržištu rada te im ponuditi oblik profesionalnog razvoja izvan okvira formalnog obrazovanja. Kako bi se ostvarila očekivanja poduzetnika o najvažnijim mekim vještinama kandidata za posao, moduli će se temeljiti na perspektivi poslodavaca te njihovoj potražnji.

Partneri: Daje informacije o partnerima koji su uključeni u projekt ESSENCE.

OER platforma: Kroz projekt će se razviti OER platforma koja će biti prevedena na sedam jezika kako bi se pristupilo različitim međunarodnim ciljanim skupinama: studentima, edukatorima i nastavnicima, poslovnim konzultantima s iskustvom u području ljudskih resursa i odnosa s javnošću, poduzetnicima te menadžerima.

Mapiranje: Kroz intelektualni output 2 povezat će se meke vještine i zapošljivost. Mapiranje najpoželjnijih mekih vještina među poslodavcima u EU državama napravit će se kroz analizu različitih znanstvenih i stručnih izvora te kroz primarno istraživanje (100 anketnih upitnika distribuirat će se privatnom sektoru i strukovnim udruženjima). Nakon toga, identificirat će se 4-5 mekih vještina koje poslodavci najviše traže kod kandidata za posao. Projekt ESSENCE specifičan je odgovor na potrebe tržišta rada u skladu s interesima studenata, stručnjaka u području ljudskih potencijala i poslodavaca.

Alati: Kroz intelektualni output 3 uklonit će se, trenutno prisutne, obrazovne razlike među sudionicima na tržištu rada. Analiza postojećeg stanja pokazuje kako postoji potreba za operativnim i prilagođenim izvorima obuke budućih menadžera koji su trenutno možda isključeni iz tržišta rada zbog nedostatka odgovarajućih mekih vještina.

Smjernice: Intelektualni output 4 sastoji se od dvije komponente: smjernica za upotrebu projektnih rezultata te rezultata koji idu i izvan okvira partnerstva te geografskog područja. Smjernice će imati za cilj sažeti projektne materijale i održati njihovu diseminaciju nakon što Erasmus+ financiranje završi. Manifest mekih vještina usmjeren je na sveučilišta kako bi povećala zapošljivost svojih studenata te kako bi ih se osnažilo u poslovnoj zajednici i organizacijskom okruženju.

Rječnik: Definirat će se i objasniti osnovni pojmovi vezani uz razvoj mekih vještina.

Novosti: Kako bi se uvijek bilo ukorak s najnovijim ESSENCE događajima.

Suradnici: kako bi se privuklo što više pridruženih partnera i proširio glas o projektu ESSENCE među krajnjim korisnicima i javnosti.

Centar za istraživanje digitalne transformacije CREDO Sveučilišta u Dubrovniku partner je na Projektu te aktivno sudjeluje u sveobuhvatnom mapiranju mekih vještina koje se traže na tržištu rada te identificiranju najboljih alati i praksi u Republici Hrvatskoj i EU. 

U ESSENCE projekt uključeno je osam partnera iz sedam država (Poljske, Hrvatske, Italije, Belgije, Latvije, Bugarske i Španjolske) koji predstavljaju različite kontekste i okruženja. Projekt je sufinanciran sredstvima Erasmus+ programa Europske unije. 

Za dodatne informacije o projektu ESSENCE i ostalim projektima Sveučilišta u Dubrovniku:

http://projectessence.eu/
https://www.facebook.com/projectessence.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCBkiHG_WcmI0x7lBCknLwPA  
https://www.unidu.hr/odjel-za-ekonomiju-i-poslovnu-ekonomiju/
https://credo.unidu.hr/index.php/en/

Pročitajte više...
11_1_essence_logo_hd_muy-grande.jpg

POVEZIVANJE MEKIH VJEŠTINA SA ZAPOŠLJIVOSTI: ESSENCE PROJEKT SLUŽBENO JE POKRENUT

2021-02-17

17. veljače 2021. održan je online kick-off sastanak ESSENCE (Enhance Soft Skills to Nurture Competitiveness and Employability) projekta koji je sufinanciran Erasmus + programom Europske komisije, a koji okuplja 7 partnera iz 7 različitih zemalja (Bugarska, Belgija, Hrvatska, Italija, Latvija, Poljska i Španjolska).

Kick-off sastanak, čiji je domaćin Sveučilište za informacijsku tehnologiju i menadžment (Rzeszow - Poljska), prvotno je trebao biti održan u Bruxellesu, ali zbog COVID-19 ograničenja održan je online.

Cilj ESSENCE-a je poboljšati mogućnosti zapošljivosti za studente u sustavu visokog obrazovanja koristeći se razvojem mekih vještina. Cilj projekta je maksimizirati njihov angažman na tržištu rada kroz ponudu stručnog razvoja kroz obuku i obrazovanje o mekim i “nematerijalnim” vještinama. 
ESSENCE razvija i primjenjuje fleksibilan način učenja: korisnici mogu pristupiti i iskoristiti obuku "na zahtjev" i "prema potrebi" kako bi poboljšali meke vještina te se profesionalno samoosnažili.

Još 2016. analitičari Svjetskog ekonomskog foruma su predvidjeli u 2020. velike promjene  u  „top 10 vještina“za zapošljivost, razvoj karijere i poslovnu konkurentnost. Prema izvješću, prilika da se mladi diplomanti i studenti u sustavu visokog obrazovanja natječu na tržištu rada sve više ovisi o mekim vještinama, a ne o tehničkim sposobnostima ...

Nalazi Foruma potkrijepljeni su brojnim međunarodnim i akademskim nalazima koji naglašavaju važnost mekih vještina za zapošljivost u novom nadolazećem desetljeću.

Na temelju toga, u sljedeće dvije godine ESSENCE će podržati razvoj nematerijalnih i mekih vještina (poput osjećaja za inicijativu, kritičko razmišljanje, kreativnost i upravljanje ljudima) među studentima u sustavu visokog obrazovanja kako bi se ojačala njihova konkurentnost na tržištu rada; Njegova se inovativna metodologija koja će voditi partnere u stvaranju nekoliko strateških rezultata oslanja na pristupe temeljene na potražnji i odozdo prema gore:


Online interaktivna platforma (OER platforma) u višejezičnoj verziji
Transnacionalno izvješće u kojem se ističu „najtraženije“ meke vještine za zapošljivost na tržištu rada u EU (interno istraživanje + istraživanje provedeno među 100 poslodavaca)
Online poslovni pojmovnik koji će se koristiti kao mapa koncepata i kao uputa za usmjeravanje na meke vještine studenata širom svijeta
Obuke po mjeri vezane za samoosnaživanje mekih vještina za zapošljivost
Događaji usmjereni na povećanje vidljivosti u zemljama sudionicama i međunarodna svijest o projektu


Štoviše, partneri predviđaju da će se rezultati projekta distribuirati, integrirati i učiniti vidljivima cjelokupnoj publici od više od 4 milijuna kontakata - kao procijenjeni zbroj angažmana javnosti putem izvanmrežne i online komunikacije.

Pročitajte više...