Održivost i višestruki učinak projekta ESSENCE: Predanost novim mogućnostima treninga za razvoj soft vještina

Glavni cilj projekta ESSENCE je poboljšati mogućnosti zapošljavanja za studente visokog obrazovanja razvojem njihovih mekih vještina. ESSENCE je transnacionalni i međukulturalni projekt sufinanciran od strane Erasmus+ programa Europske komisije. Uključuje sedam organizacija iz sedam različitih zemalja EU-a koje predstavljaju mnoge različite interese obuhvaćene projektom: treći sektor i civilno društvo, privatni sektor i zapošljavanje, akademska zajednica i istraživanje.

Jedan od najvažnijih prioriteta svakog projekta sufinanciranog Erasmusom+ je osiguranje održivosti i dugoročnih učinaka danih inicijativa, što znači: sposobnost stvaranja učinaka i pozitivnih rezultata čak i nakon formalnog završetka. Postoji mnogo načina na koje je ovaj cilj moguće konkretno ostvariti. Prije svega, komuniciranjem i usmjeravanjem šire javnosti, kao i specifičnih ciljeva projekta, opipljivih rezultata i isporuka koje je projekt proizveo.

Sama komunikacija ne znači ništa ako je ne prate konkretna sredstva koja pomažu cilju ovih aktivnosti širenja iskorištavanjem iskustva partnera koje su stekli tijekom provedbe i kroz vlastite lokalne, nacionalne i/ili međunarodne inicijative relevantne za ESSENCE-a.

Kako bi se olakšao prijenos znanja, vještina i know-how izvan organizacija (i povezanog osoblja) koje formalno sudjeluju u partnerstvu, tijekom projektiranja projektni partneri su zamislili cijeli radni paket strukturiran da pruži jasne, suženo usmjerene i konkretne smjernice o prijenosu i/ili repliciranju rezultata ESSENCE-a u različitim područjima prakse.

Cijeli ovaj radni paket uključuje dva formalna rezultata: tj., smjernice usmjerene na praktičare disciplina ljudskih resursa i sveučilišta kako bi kapitalizirali napore partnera i ugradili ih u svoje strateške planove, kao i dnevne aktivnosti obuke, rezultate projekta poput : zaključci, naučene lekcije i preporuke za pružanje novih, na iskustvu utemeljenih i inovativnih prilika za izgradnju kapaciteta.

ESSENCE smjernice za prihvaćanje. Na temelju do sada postignutih rezultata, partner će u službenom dokumentu sakupiti: naučene lekcije i ključne zaključke od svih partnera koji izlaze iz faze pilotiranja te sveukupne prakse angažmana dionika (tj. znanja na temelju kojeg druge grupe mogu imati koristi); smjernice za usvajanje resursa, materijala i alata za obuku i njihovu prenosivost u druga područja prakse

Ovo nije puko izvješće o validaciji, dokument je zamišljen kako bi pružio: detaljne upute o operativnim i upravljačkim značajkama, uključujući mehanizme isporuke i druge operativne aspekte obuke; daljnje smjernice drugim ustanovama za strukovno obrazovanje/obuku i visoko obrazovanje o načinima izvođenja, strukturi radionica, preporukama o mogućnostima kombiniranog učenja i preporukama za OER modalitete e-učenja; najbolje prakse i preporuke za valorizaciju sredstava financiranja EU-a za mogućnosti obrazovanja i osposobljavanja

Manifest Soft Skills tvrtke ESSENCE. Ovaj dokument prikuplja naučene lekcije i prakse nastale tijekom provedbe projekta, prevodeći rezultate i utjecaje IO1, 2 i 3 u na dokazima temeljen dokument u domeni obrazovanja usmjeren na osnaživanje studenata za prijelaz na tržište rada, jačanje ponude osposobljavanja prateći tržišta i potražnju poslodavaca.

Oba dokumenta predstavljaju "institucionalnu i operativnu memoriju" projekta, konsolidirajući rezultate, nalaze i strateške značajke prikupljene tijekom provedbe koje su spremne informirati nove prakse na formalnoj i neformalnoj razini; istovremeno plasirajući inovativne ideje i doprinose relevantnim dionicima u ekosustavima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, visokog obrazovanja i zapošljivosti.

Oba dokumenta bit će dostupna u besplatnoj verziji u listopadu 2022. putem službene platforme projekta: https://projectessence.eu/index.php