ESSENCE materijal na temu razvijanja mekih vještina dostupan je na više jezika

ESSENCE međunarodni tim s velikim zadovoljstvom najavljuje sedam trening programa za razvijanje mekih vještina na engleskom, bugarskom, hrvatskom, talijanskom, latvijskom, španjolskom i poljskom, koji će biti slobodno dostupni na projektnoj platformi: http://projectessence.eu

ESSENCE timovi osmislili su i razvili sljedeće module, aktivnosti, zadatke, najbolje prakse, studije slučaja i igre za donošenje odluka::  

•    Kognitivna fleksibilnost 
•    Rješavanje složenih problema 
•    Koordinacija
•    Kreativnost 
•    Kritičko razmišljanje
•    Emocionalna inteligencija
•    Procjena i odlučivanje

U sljedećih će se nekoliko mjeseci moduli dodatno testirati na ciljnim skupinama projekta: studentima i diplomcima, akademskom i administrativnom osoblju, mentorima i poduzetnicima. Kao rezultat testiranja, ESSENCE timovi dodatno će prilagoditi i unaprijediti materijal kako bi poboljšali interaktivnost, zadovoljstvo i dodanu vrijednost.

Rezultati ESSENCE projekta usmjereni su na uspješno uključivanje diplomanata na dinamično globalno tržište rada koje sve više zahtijeva napredne meke vještine. Moduli se mogu dalje koristiti za trening zaposlenika u poslovnim organizacijama kako bi se poboljšala međuljudska komunikacija i postigli bolji rezultati.

Krajnji je cilj ESSENCE projekta da sveučilišni studenti, diplomanti, pripravnici i zaposlenici razviju i unaprijede meke vještine koje će im pomoći da steknu konkurentsku prednost na globalnom tržištu rada.