Koje su meke vještine važne za zapošljivost? Podrška jačanju kapaciteta i profesionalnom razvoju studenata

Glavni je cilj ESSENCE projekta poboljšati mogućnosti zapošljavanja studenata razvijanjem njihovih mekih vještina. ESSSENCE je transnacionalni i međukulturni projekt koji sufinancira Erasmus+ program Europske komisije. Uključuje sedam organizacija iz sedam različitih EU zemalja koje predstavljaju različite interese obuhvaćene opsegom i ciljem projekta: treći sektor i civilno društvo, privatni sektor i zapošljavanje, akademsku zajednicu i istraživanje.

Projekt proizlazi iz izvješća iz 2016., koje je objavio Svjetski ekonomski forum (WEF), u kojem su analitičari predvidjeli kako će se svjetski ekosustav zapošljivosti promijeniti u vremenskom okviru od 2015. do 2020. Dokazi ukazuju da globalno tržište rada sve veći naglasak stavlja na “meke”, a ne “tehničke” vještine kod vrednovanja mladih talenata i zapošljavanja.

Rezultati spomenute analize potkrijepljeni su nedavnim višedimenzionalnim izvješćem koje su partneri proveli i objedinili tijekom 2021. (dostupno na http://projectessence.eu/mapping.php). Partneri su svoje istraživačke napore usmjerili na pregled literature i izjave ciljnih skupina kako bi izdvojili zaključke, preporuke i studije slučaja naglašavajući važnost mekih vještina za zapošljavanje i mogućnosti traženja posla za studente i nove diplomante.

Na temelju nalaza (tj. najpoželjnijih mekih vještina za zapošljivost), partneri rade na trening programima koji mogu pomoći ciljnim skupinama i studentima u stjecanju novih mekih vještina za njihovu konkurentnost na tržištu rada.

Programi uključuju sedam modula, po jedan za svaku identificiranu vještinu, koji su dodatno razrađeni u podcjeline kako bi se ciljnim skupinama olakšao proces učenja kao i priprema materijala od strane trenera, profesora i nastavnika. Svaka organizacija koja sudjeluje u projektu odgovorna je za razvoj jednog modula, a uloge, odgovornosti i radno opterećenje podijeljeni su na temelju znanja, stručnosti i iskustva uključenih partnera:

Materijali za trening bit će razvijeni na engleskom jeziku te potom prevedeni na ostale jezike ESSENCE partnera. 

U kasnijoj će se fazi programi pilotirati na 150 predstavnika ciljnih skupina radi vrednovanja i dorade kako bi se osigurala bolja dosljednost s temeljnim potrebama i prazninama utvrđenim projektom.

Rezultati projekta ESSENCE, uključujući trening materijal, dostupni su putem službene projektne OER platforme u slobodnom i otvorenom pristupu. Platforma predstavlja i glavni kanal za digitalnu identifikaciju projekta, njegovu vidljivost i komunikaciju. 

Dodatne informacije o projektu ESSENCE i drugim aktivnostima Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku dostupne su na:

Mrežna stranica: http://projectessence.eu/ 

Facebook: https://www.facebook.com/Essence-107956864669490/ 

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCBkiHG_WcmI0x7lBCknLwPA 

Mrežne stranice:      https://www.unidu.hr/epe/ | https://credo.unidu.hr/index.php/en/

Facebook: https://www.facebook.com/UNIDUcro/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC1-XE5pU7yYigYERsxD3XqQ

LinkedIn: https://www.linkedin.com/school/unidu-cro/

Instagram: https://www.instagram.com/sveucilisteudubrovniku/?hl=en

Twitter: https://twitter.com/uniducro?lang=en