Meke vještine za zapošljivost i konkurentnost na tržištu rada Transnacionalna i međusektorska procjena razvijena projektom ESSENCE

Cilj projekta ESSENCE je poboljšati mogućnosti zapošljavanja studenata razvijajući njihove meke vještine. Također, cilj je maksimizirati njihov angažman na tržištu rada nudeći mogućnosti profesionalnog razvoja kroz trening i edukaciju o mekim vještinama. ESSENCE razvija i primjenjuje fleksibilan model učenja: korisnici mogu pristupiti i iskoristiti trening "na zahtjev" i "prema potrebi" kako bi se profesionalno razvili unaprjeđenjem mekih vještina.

Još 2016. godine analitičari Svjetskog ekonomskog foruma predvidjeli su značajnu promjenu u poretku “top 10 vještina” do 2020. koje će biti presudne za zapošljavanje, razvoj karijere i poslovnu konkurentnost. Prema izvješću, prilike za nove diplomante i studente koji se natječu na tržištu rada sve će više ovisiti o mekim vještinama, a ne samo o tehničkim kompetencijama.

Nalazi Svjetskog ekonomskog foruma (WEF) potkrijepljeni su brojnim međunarodnim i akademskim izvorima koji ističu važnost mekih vještina za zapošljivost u nadolazećem desetljeću.

Na temelju toga, u sljedeće dvije godine ESSENCE će razvijati meke vještine studenata (npr. osjećaj za inicijativu, kritičko razmišljanje, kreativnost i upravljanje ljudima) kako bi ojačali svoju konkurentnost na tržištu rada. Njegova inovativna metodologija oslanja se na pristupe usmjerene na potražnju i pristupe odozdo prema gore koji će voditi partnere u stvaranju nekoliko strateških rezultata: 

1.    Online interaktivna platforma (OER platforma) u višejezičnoj verziji dostupna ovdje 
2.    Transnacionalno izvješće koje ističe „najtraženije” meke vještine za zapošljivost na tržištu rada EU (istraživanje za stolom + anketa provedena među 100 poslodavaca)
3.    Online poslovni pojmovnik koji će se koristiti kao referenca za orijentaciju studenata kroz meke vještine
4.    Prilagođeni treninzi vezani uz samoosnaživanje mekih vještina za zapošljivost
5.    Događaji koji šire informacije o projektu, zemljama sudionicama kao i aktivnosti koje povećavaju međunarodnu svijest o projektu.

Partneri predviđaju da će rezultati projekta biti diseminirani, integrirani i vidljivi ukupnoj publici od više od 4 milijuna kontakata (procjena koja se odnosi na online i offline komunikaciju).

Online je dostupna transnacionalna i međusektorska procjena mekih vještina za zapošljivost – formalni rezultat drugog intelektualnog rezultata projekta „Mapiranje mekih vještina sa zapošljivošću – Najpoželjnije meke vještine među kandidatima za posao“.

Sažetak se sastoji od tri dijela: 

1. dio Alati i dobre prakse – Istraživanje je pokazalo da se u fazi zapošljavanja procjena ima li kandidat odgovarajuće meke vještine temelji na promatranju osobe tijekom intervjua. Ovdje nema dokaza da tvrtke provode (ili su iznimke) posebne testove kompetencija koji pokazuju koje kompetencije (i na kojoj razini) ima određeni kandidat, iako primjeri prikazani kasnije u izvješću pokazuju zanimljiva rješenja u ovom području, ali u kontekstu zaposlenika. U slučaju zaposlenika određene organizacije, najčešći oblik ocjenjivanja je redovito promatranje ponašanja zaposlenika tijekom obavljanja dužnosti od strane neposrednog nadređenog, kao i samoprocjena zaposlenika u nadi da će ispravno prepoznati područja u kojima pokazuju nedostatke (u smislu mekih, pa čak i tehničkih, vještina). U tom smislu vrijedi spomenuti i nekoliko rješenja koja upućuju na odmak od tradicionalnih oblika ocjenjivanja ili razvoja kompetencija.

2. dio Izvješće zemalja: Nacionalni pristupi mekim vještinama i zapošljivosti – javne ustanove pružaju potporu u području pripreme strategija i razvoja mekih vještina među mladima, ali ti su napori više povezani s poboljšanjem kvalifikacija, formalnih aspekata i tehničkih vještina, odnosno kompetencija i otkrivaju nedostatak specifičnih informacija o mekim vještinama u području visokog obrazovanja, pa stoga i njihovu teorijsku analizu i praktični razvoj u pogledu zapošljivosti određene skupine. Čini se da su aktivnosti sveučilišta specifičnije i dugoročno će imati profitabilnije učinke. Suradnja je prvi korak u poboljšanju obrazovnog ekosustava. Javni i privatni sektor i visoka učilišta moraju uskladiti ciljeve kako bi povećali učinkovitost politika i učinak ulaganja. Ključno je razviti zajednički program kojim će se uskladiti ciljevi i strategije za razvoj vještina mladih ljudi.

3. dio Primarno istraživanje o mapiranju mekih vještina – Mapiranje mekih vještina i zapošljivosti provedeno je kroz angažman cijelog projektnog konzorcija. Prvi korak u postupku istraživanja bio je pregled sekundarnih izvora. Pregled literature nije bio usmjeren samo na kreiranje odgovarajuće metodologije istraživanja, već i na ispravnost istraživačkih alata i objašnjenje istraživačkih problema postavljenih projektom.

Provedeno istraživanje usmjereno na mapiranje mekih vještina i njihovog odnosa s zapošljivošću rezultiralo je mnogim vrijednim informacijama. Dobiveni rezultati, raznoliki u pogledu industrija i sektora, međusektorskog su karaktera i omogućuju donošenje zanimljivih zaključaka o ulozi mekih vještina na suvremenom tržištu rada. 

Korisnici mogu besplatno konzultirati cjelovito izvješće i sažetak, koji izdvaja glavne rezultate i nalaze primarne i sekundarne procjene (dostupno u višejezičnoj verziji EN, PL, HR, IT, LV, BG, ES).

Dodatne informacije o projektu ESSENCE i drugim aktivnostima Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku dostupne su na:

Mrežna stranica: http://projectessence.eu/ 

Facebook: https://www.facebook.com/Essence-107956864669490/ 

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCBkiHG_WcmI0x7lBCknLwPA 

Mrežne stranice:      https://www.unidu.hr/epe/https://credo.unidu.hr/index.php/en/

Facebook: https://www.facebook.com/UNIDUcro/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC1-XE5pU7yYigYERsxD3XqQ

LinkedIn: https://www.linkedin.com/school/unidu-cro/

Instagram: https://www.instagram.com/sveucilisteudubrovniku/?hl=en

Twitter: https://twitter.com/uniducro?lang=en