Razvijanje mekih vještina u cilju povećanja konkurentnosti i zapošljivosti (ESSENCE): Centar CREDO sudjelovao na drugom transnacionalnom sastanku projekta ESSENCE

24. lipnja 2021. predstavnica istraživačkog centra CREDO Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku sudjelovala je na drugom transnacionalnom sastanku projekta ESSENCE koji je zbog COVID-19 ograničenja održan u online okruženju. 

Na sastanku su prezentirane dosadašnje aktivnosti mapiranja stanja, alata i primjera dobre prakse u području soft (mekih) vještina.  Tijekom prve faze provedbe cilj ESSENCE konzorcija bio je analizirati meke vještine i njihovu ulogu u zapošljivosti kao i izraditi pregled trendova, regulatornog okvira, kvalitativnih i kvantitativnih pokazatelja u razvoju mekih vještina. 

Cilj je ESSENCE projekta poboljšati zapošljivost studenata razvijanjem njihovih mekih vještina te  maksimizirati njihov angažman na tržištu rada kroz obuku i obrazovanje o mekim vještinama. ESSENCE razvija i primjenjuje fleksibilan model učenja: korisnici mogu pristupiti i iskoristiti obuku "na zahtjev" i "prema potrebi" kako bi se profesionalno razvili unaprjeđenjem mekih vještina. Centar za istraživanje digitalne transformacije CREDO Sveučilišta u Dubrovniku partner je na Projektu te aktivno sudjeluje u sveobuhvatnom mapiranju mekih vještina koje se traže na tržištu rada te identificiranju najboljih alata i praksi u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji.

Projekt je sufinanciran iz Erasmus+ programa Europske unije, a povezuje sedam partnera iz sedam različitih država (Bugarska, Belgija, Hrvatska, Italija, Latvija, Poljska i Španjolska) s bogatim projektnim iskustvom na nacionalnoj i europskoj razini. Informacije o ciljevima, aktivnostima i rezultatima projekta dostupne su na mrežnoj stranici projekta http://projectessence.eu/

Ostale informacije o ESSENCE projektu i drugim aktivnostima Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku dostupne su na: 

Mrežna stranica: http://projectessence.eu/ 

Facebook: https://www.facebook.com/projectessence.eu/ 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCBkiHG_WcmI0x7lBCknLwPA

Mrežna stranica:      
https://www.unidu.hr/epe/ 
https://credo.unidu.hr/index.php/en/

Facebook: https://www.facebook.com/UNIDUcro/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC1-XE5pU7yYigYERsxD3XqQ

Linkedin: https://www.linkedin.com/school/unidu-cro/

Instagram: https://www.instagram.com/sveucilisteudubrovniku/?hl=en

Twitter: https://twitter.com/uniducro?lang=en